Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018

Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Aizkraukle

Bērnu un jauniešu biedrības

Nosaukums Aizkraukles rajona partnerība
Adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV-5101
Mājaslapa http://www.aizkrauklesbjc.wixsite.com/bjcaizkraukle/blank-c80e
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/page/689
Sociālo tīklu lapa Aizkraukles rajona partnerība Facebook
Nosaukums Biedrība "Galaktika"
Adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV-5101
Mājaslapa http://www.aizkrauklesbjc.wixsite.com/bjcaizkraukle/blank-c80e
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/page/689
Sociālo tīklu lapa Biedrība Biedrība Biedrība