Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018

Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Projektu programma

2018. gadā Zemgales NVO projektu programmā atbalstīti 18 projekti

Šogad Zemgales NVO Centra izsludinātajā  NVO projektu programmā atbalstu savu ideju realizēšanai ieguva 18 biedrības. Katrā jomā tika atbalstīti 6 projekti. Kopā līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) tika saņemti 34 projektu pieteikumi – 15 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti; 10 starpkultūru dialoga projekti; 9 mazākumtautību iniciatīvu projekti. Pavisam kopā pieprasīti 63 671,87 EUR, savukārt konkursam pieejami 24 000 EUR – katrā jomā 8 000 EUR.
Piezīme:  Norādītais projektu apraksts iegūts no projektu pieteikumiem un plānotās aktivitātes var mainīties atkarībā no piešķirtā budžeta (visiem projektiem piešķirtais finansējums ir mazāks par pieprasīto).

Atbalstītie pilsoniskās sabiedrības projekti

Organizācija Biedrība "Jelgavas dzīvokļu īpašnieku biedrība"
Projekta nosaukums "Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā"
Apraksts Projekta mērķis:
Stiprināt senioru patērētāju kritiskās domāšanas līmeni un celt mediju pratību un savu kā patērētāju interešu aizstāvību.
Plānotās aktivitātes: 
  • Faktu lapas par kritiskās domāšanas aspektiem izstrāde.
  • Apmācību semināri un Aucē un Bauskā par kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu. Apmācībās tiks skaidrota medijpratības nozīme, sniegti viltus ziņu piemēri un ieteikumi to atpazīšanai. Viena no nozīmīgākajām tēmām ir kritiska spriestspējas attīstīšana patērētāju interešu aizsardzībā māju apsaimniekošanā. Apmācībās notiks praktiska darbošanās, individuāli un grupās par dažādiem informācijas gudras izvērtēšanas, veidošanas jautājumiem.
  • Medijpratības konference Jelgavā veltīta Latvijas simtgadei!
Pieprasītais finansējums: 1997,60 EUR
Piešķirtais finansējums 1500 EUR

Atbalstītie starpultūru dialoga projekti

Organizācija Biedrība "Jelgavas dzīvokļu īpašnieku biedrība"
Projekta nosaukums "Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā"
Apraksts Projekta mērķis:
Stiprināt senioru patērētāju kritiskās domāšanas līmeni un celt mediju pratību un savu kā patērētāju interešu aizstāvību.
Plānotās aktivitātes: 
  • Faktu lapas par kritiskās domāšanas aspektiem izstrāde.
  • Apmācību semināri un Aucē un Bauskā par kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu. Apmācībās tiks skaidrota medijpratības nozīme, sniegti viltus ziņu piemēri un ieteikumi to atpazīšanai. Viena no nozīmīgākajām tēmām ir kritiska spriestspējas attīstīšana patērētāju interešu aizsardzībā māju apsaimniekošanā. Apmācībās notiks praktiska darbošanās, individuāli un grupās par dažādiem informācijas gudras izvērtēšanas, veidošanas jautājumiem.
  • Medijpratības konference Jelgavā veltīta Latvijas simtgadei!
Pieprasītais finansējums: 1997,60 EUR
Piešķirtais finansējums 1500 EUR

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.