Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Par mums

Piecpadsmit gadu pieredze
Biedrība „Zemgales NVO Centrs" veiksmīgi darbojas kopš 1998.gada 14.decembra, kad to kopā izveidoja vairākas nevalstiskās organizācijas. Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Septiņpadsmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk

Vērtības

Cilvēks kā pamatvērtība
Latvija ir izvēlējusies demokrātiskas attīstības ceļu. Cilvēks, viņa dzīvība, brīvība, cieņa un tiesības ir augstākā demokrātijas pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Visu vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko Zemgales NVO Centrs ir izvirzījis par savas darbības pamatelementu.

Dažādu līmeņu pieeja
Zemgales NVO centrs aktīvi plāno, koordinē, īsteno un izvērtē projektus vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pieredze mērojama dažādos līmeņos: no NVO informācijas dienām Jelgavā, Jēkabpilī, Dobelē līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektam ar Latīņamerikas valstīm.

Dalīšanās pieredzē
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - ja tavi cilvēki attīstās, attīstās arī tava organizācija. Cilvēks, attīstot organizāciju, attīsta un veido kopējo sabiedrību. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs kvalitātes celšanā.