Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Uzņemt brīvprātīgo savā organizācijā
Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja organizācijām Latvijā kļūt par uzņēmējorganizāciju, kas nozīmē uzņemt palīgus no Eiropas savām ikdienas aktivitātēm vai jaunām iniciatīvām. Parasti uzņēmējorganizācijas uzņem vienu vai pāris brīvprātīgos, taču ir iespēja īstenot grupu projektus ar kopēju dalībnieku skaitu līdz 100 cilvēkiem. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču Eiropas Komisija sedz izmaksas gan jaunietim, gan uzņēmējorganizācijai. Zemgales NVO Centrs ir izveidojis īsu ceļvedi, kas jādara organizācijām, kas vēlas uzņemt pie sevis brīvprātīgos no Eiropas.

TEORIJA   PRAKSE
1. Iepazīstamies ar informāciju par Eiropas brīvprātīgo darbu programmas „Jaunatne darbībā" mājas lapā. Uzņēmējorganizācijas var būt nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, bērnudārzi, skolas, pansionāti u.c. iestādes, kur ir nepieciešams brīvprātīgais palīgs;
2. Apdomājam, kādēļ organizācijai ir nepieciešams brīvprātīgais/-ie (pienākumi, aktivitātes, darba vieta). Idejas var atrast visu Eiropas uzņēmējorganizāciju datubāzē;
3. Aizpildām pieteikuma anketu (angļu valodā) uzņēmējorganizāciju akreditācijai (kur minam motivāciju un idejas topošajam uzņemšanas projektam). Tikai akreditētās organizācijas var uzņemt brīvprātīgos;
4. Izvēlamies pieteikuma anketā, vai vēlamies kļūt par uzņēmējorganizāciju, nosūtītājorganizāciju un/vai koordinējošo organizāciju;
5. Iesniedzam pieteikuma anketu programmas „Jaunatne darbībā" Latvijas nacionālajā aģentūrā;
6. Iesniegt pieteikuma anketu var jebkurā brīdī (nav noteikts termiņš). Vēlams to izdarīt pietiekamu laiku pirms brīvprātīgā uzņemšanas (vismaz 8 nedēļas pirms pirmā brīvprātīgā uzņemšanas projekta iesniegšanas);
7. Apstiprinājuma gadījumā ātrākais pēc 8 nedēļām Latvijas nacionālā aģentūra piešķir un paziņo organizācijai tās numuru, kas jāmin ikvienā brīvprātīgā darba projekta iesniegumā;
8. Maksimālais uzņēmējorganizācijas apstiprinājuma termiņš ir 3 gadi. Pēc tam to var iegūt atkal, ejot šo pašu procedūru;
9. Ja neatrodu atbildi uz saviem jautājumiem vai vēlamies uzzināt, kā atrast brīvprātīgos Eiropā, sazinos ar Zemgales NVO Centru.

 

     

„Tā ir lieliska iespēja iegūt starpkultūru gaisotni gan organizācijā, gan vietējā sabiedrībā. Brīvprātīgie paver jaunu skatījumu uz lietām un vienā brīdī tie kļūst par nozīmīgu organizācijas ģimenes locekli."

Zemgales NVO Centrs

 

"Veicot brīvprātīgā darba pienākumus, gan jaunietis, gan uzņēmējorganizācija var mācīties no veiktajiem darbiem, uzņemties atbildību un iegūt pieredzi visai savai dzīvei!"

Jauniešu centrs "BĀZE"

 

"Katrs brīvprātīgais ienes savu - gan labo, gan „slinko", un neviena aktivitāte nav līdzīga iepriekšējai. Jā, pamatdarbs var būt viens un tas pats, taču veids, kā brīvprātīgais kopā ar organizācijas pārstāvjiem un mentoru to interpretē, attīsta un realizē, ir atšķirīgs." (Lasīt visu)

Mazozoli 4x4