Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Angļu valodas klubs
Angļu valodas klubiņa moto: piedalies, runā angliski, izsaki viedokli, respektējot citu viedokli un dalies pieredzē! No 2003. gada 1. oktobra Zemgales NVO centra paspārnē darbojas Angļu valodas klubiņš. Tā dibinātāja un vadītāja ir Dita Štefenhagena (angļu valodas filologs, maģistra grāds socioloģijā), kura, vairākus gadus strādājot ASV brīvprātīgo organizācijā ASV Miera korpuss, klubiņa organizēšanas pieredzi aizguva no amerikāņu brīvprātīgajiem. 2004. gada 18. augustā Angļu valodas klubiņš tika oficiāli reģistrēts kā sabiedriska organizācija ( reģ. nr. 40008084260).

Klubiņš veiksmīgi darbojas jau 6 gadus. Klubiņa biedru loks ir samērā neliels un nemainīgs, jo klubiņa princips ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte - patīkamu cilvēku sabiedrība ar vienotu mērķi - uzturēt un attīstīt angļu valodas prasmes. Klubiņš nenodarbojas ar angļu valodas apmācībām, bet gan rosina diskusijas, pārrunas par ceļojumos gūto pieredzi, kā arī analizē dažādus rakstus, literārus darbus un nedaudz atkārto angļu valodas gramatiku. Klubiņa dalībnieki ir visdažādākā vecuma un profesiju pārstāvji, cilvēki, ar kuriem ik trešdienu ir patīkami tikties, jo viņi ir zinātkāri, dzīvespriecīgi, optimisma un humora pilni. Ikkatrs dod klubiņam savu ieguldījumu - vai nu angļu valodas materiālu vai dažādu ideju veidā, vai no ceļojumiem atvedot kādu interesantu literatūru angļu valodā, vai kā savādāk.

Neiztrūkstoša iknedēļas tikšanās sastāvdaļa ir angliski runājošu viesu uzlūgšana uz klubiņu ik pa laikam. Mūsu viesi ir bijuši ASV Miera korpusa brīvprātīgie, Amerikas latvieši, ASV un Eiropas brīvprātīgie u.c. interesenti.


Angļu valodas klubiņa kodolu veido:

 • Dita Štefenhagena, AVK vadītāja, lektore
 • Velta Medne, juriste
 • Laima Tokareva, Jelgavas ūdens
 • Ira Butina, ārste, Jelgavas slimnīca
 • Imants Ziemelis, profesors
 • Arvīds Tareila, mūzikas skolotājs
 • Arita Liepiņa, bibliotekāre
 • Sarmīte Linde, bibliotekāre
 • Rasma Veinberga, Studiju daļas darbiniece, LLU
 • Paulis Rēvelis, Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, Jelgavas Psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts
 • Evita Zabothene, Studiju daļas speciāliste, LLU