Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Biedrību gada pārskatu iesniedzamie dokumenti

Ievietots 01.01.1970
 

Zemgales NVO Centrs atgādina, ka līdz š.g. 31.martam (ieskaitot) visām biedrībām un nodibinājumiem Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz gada pārskats. Esam sagatavojuši nelielu palīgmateriālu, kas, apkopojot visus iesniedzamos dokumentus, palīdzēs gada pārskata sagatavošanai.

Ikvienai nevalstiskajai organizācijai (biedrībai, nodibinājumam) Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz aizpildītas sekojošas formas:


Biedrības gada pārskata struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu uin arodbiedrību gada pārskatiem". Ja rodas cita veida jautājumi, aicinām rast atbildes iepriekš minētajos noteikumos.

Zemgales NVO Centrs atgādina, ka no 2010.gada biedrībām un nodibinājumiem gada pārskati turpmāk jāiesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestā. Tas attiecas arī uz Sabiedriskā labuma organizācijām.