Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Grundtvig partnerība
Kopš 2011. gada rudens Zemgales NVO Centrs kopā ar 4 partneriem no Polijas, Rumānijas, Spānijas un Itālijas īsteno Grundtvig mācību partnerības projektu “IMPROVE” (IMPact Of Volunteering Experiences on professional and personal growth) vai latviski – Brīvprātīgā darba pieredzes ietekme uz personīgo un profesionālo izaugsmi.

Projekta aktivitātes 
Projekta ideja ir balstīta uz Eiropas līmeņa sadarbību starp 5 partnerībā iesaistītajām valstīm, nodrošinot pieredzes apmaiņu brīvprātīgā darba organizēšanas jomā. Projekta aktivitātes iekļauj – brīvprātīgā darba organizēšanas pieredzes, apmeklēt organizācijas, kas strādā ar brīvprātīgajiem, izstrādāt rokasgrāmatu, apkopojot labās prakses piemērus no partnerorganizācijām, kas būs pieejama šajā Zemgales NVO Centra mājas lapas sadaļā.

Projekta partneri
Itālija
: INFO PORTA NUOVA – organizācija, kas darbojas kā vietējais informatīvais punkts darbam ar Eurodesk informatīvo sistēmu, kā arī ir sadarbības organizācija vietējām bezpeļņas iniciatīvām Itālijas pilsētā Pavia.
Polija: NVO Centrs “Umbrella” – NVO apvienība, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību. Organizācijas galvenās mērķa grupas ir iedzīvotāji, kas aktīvi iesaistījušies NVO darbā, seniori un jaunieši.
Spānija
: Jauniešu organizācija INTERCAMBIA – izveidota jauniešu atbalstam un tās galvenās aktivitātes ir balstītas uz starpkultūru un neformālo izglītību.
Rumānija: CLUJ-NAPOCA brīvprātīgo centrs – organizācijas mērķis ir veicināt brīprātīgā darba attīstību Rumānijas Klužas pilsētā, nodrošinot gan vietējā brīvprātīgā darba aktivitātes, gan arī starptautiskus nosūtīšanas un uzņemšanas projektus.
Latvija: Zemgales NVO Centrs – NVO apvienība, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas sabiedriskā labuma jomā, kā arī iesaistot jauniešus un seniorus neformālās izglītības aktivitātēs un piedāvāt brīvprātīgā darba iespējas vietējā un starptautiskā līmenī.

Toolkit


Atbalsta

Grundtvig partnerību finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras mūžizglītības programma GRUNDTVIG.