Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Leonardo da Vinci partnerības projekts “CO-WORKING”
Kopš 2012.gada sākuma Zemgales NVO Centrs piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstītā projektā “CO-WORKING” (no angļu val. – sadarbība; resursu apvienošana sadarbībai). Projekta mērķis ir izveidot materiālu apkopojumu co-working jomās, ņemot vērā projekta partneru (kopā 16 dažādas organizācijas no Eiropas) pieredzi un viztītēs pieredzēto.

Tēmas aktualitāte – Eiropā mikrouzņēmumu un pašnodarbināto aktivitāte ir salīdzinoši zema un to nepieciešams attīstīt. Jo īpaši ekonomiskās krīzes rezultātā, uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes ir būtiskas. Co-working (resursu apvienošana sadarbībai) sniedz iespēju dažādu jomu speciālistiem sadarboties, kas tiek veikts, nodrošinot vietu un laiku kopīgu ideju ģenerēšanai. Latvijā visspilgtākais piemērs ir Birojnīca, kas atrodas Rīgā, Berga bazārā: telpa, kuru ārštata darbinieki, pašnodarbinātie var izmantot kā biroju. Tajā pieejams bezvadu internets, Latvijā pirmā bezvadu elektrība, tās biedriem arī bezmaksas kafija un tēja, Lursoft datu bāze, un Birojnīcas biedru datu bāze, kas sevišķi noderīga tiem, kas meklē līdzīgi domājošos un sadarbības partnerus.

Šis ir tikai viens no piemēriem, kādā veidā izveidot sadarbības platformas. Tās var tikt bāzētas arī interneta vidē, biznesa inkubatoros, ideju darbnīcās un tamlīdzīgi.

Zemgales NVO Centra birojs Jelgavā ir vide, kur satiekas NVO aktīvisti ar grāmatvežiem, atbalstītājiem, kā arī birojs kalpo kā resursu centrs bezpeļņas organizācijām Zemgalē.

Projekta gaitā informēsim par apkopotajiem rezultātiem, kā arī projekta noslēgumā tiks publicēts pārskats par ārvalstu organizāciju pieredzi co-working jomās.

Projektam ir izveidota arī interneta vietne, kur var iepazīties ar partneru veiktajām aktivitātēm!

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu (Latvijā administrē Valsts aģentūra “Valsts izglītības attīstības aģentūra”).