Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Zemgales NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti

Ievietots 12.08.2014
 

Zemgales NVO Centrs saņēma 38 projektu pieteikumus, no kuriem 25 projekti iesniegti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības jomā un 13 projekti starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā. Iesniegto projektu kopējā pieprasītā summa ir 73 000 EUR, taču konkursā pieejami 22 000 EUR. Apkopojot ekspertu vērtējumus, projektu konkursā atbalstīti 15 projekti (attiecīgi 10 pirmās jomas un 5 otrās jomas projekti).

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzalības jomā atbalstītie projekti:

Iesniedzēja nosaukums  Piešķirtais finansējums  Projekta apraksts
Biedrība "ideA" 1900.00 EUR  Projektā 75 reģiona NVO pārstāvji un speciālisti tiek apmācīti par jaunākajām metodēm karjeras konsultēšanā, informēti par pieaugušo iespējām mūžizglītības jomā Latvijā un ES, kā arī aicināti iesaistīties sadarbības platformas izveidošanā.
Nodibinājums "Vērtību tilts"  800.00 EUR Projektā tiek īstenots izglītojošs 4 pasākumu cikls "Sociālā uzņēmējdarbība - cita karjeras iespēja jaunajām māmiņām".

Izglītības inovāciju

pārneses centrs

 2200.00 EUR Projektā tiek īstenoti ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas semināri, apmācību kurss par ES u.c. izglītības projektiem mūžizglītības īstenošanai, kā arī rīkots ar izglītību saistīto Zemgales NVO forums.
Biedrība "Jēkabpils NVO
resursu centrs" 
 2820.00 EUR Projekta ietvaros NVO dalībnieki no Jēkabpils un Dobeles piedalās lekcijā par pilsonisko iniciatīvu, piedalās pieredzes apmaiņas braucienā, kā arī veido savstarpējo sadarbību.
Biedrība "Jaunatne smaidam"  980.00 EUR Projektā tiek īstenots apmācību cikls "Līdzdalības skola" jauniešiem, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos vietējā līmenī.
Jēkabpils pensionāru
apvienība "Sasaiste" 
 600.00 EUR Projekta ietvaros tiek organizētas radošās darbnīcas un izglītojoši semināri vietējās kopienas dzīves uzlabošanai.
"Jauniešu biedrība - CENTRS"   2300.00 EUR Projektā tiek īstenoti semināru cikli, lai vecinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību, izmantojot sadarbības principu.
Biedrība "CHEESE" 900.00 EUR  Projektā tiek īstenoti semināri un apmācības jauniešiem par tādām tēmām kā piederības apziņa Eiropai, pilsoņu tiesības un pienākumi, etniskā dažādība.
Biedrība "GREBLIS" 1500.00 EUR  Projektā tiks identificēti vietējie līderi, kuriem tiks piedāvāta iespēja veidot sadarbības platformu, kā arī sniegtas zināšanas saliedēšanās pasākumā.
Biedrība "Galaktika"  1000.00 EUR Projektā jauniešiem tiek sniegta iespēja piedalīties seminārā "Aizkraukles jaunieši starpkultūru telpā", kā arī forumā "Aizkraukles jaunieši starpkultūru telpā" tiek veidota sadarbības platforma.

Starpkultūru dialoga un mazākumtautību iniciatīvu jomā atbalstītie projekti:

Iesniedzēja nosaukums  Piešķirtais finansējums  Projekta apraksts
Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību asociācija
1200.00 EUR Projektā tiek īstenots Zemgales mazākumtautību pašdarbības kolektīvu forums, saliedēšanās akcija "Jelgavas tautību gaisma", kā arī rīkots Latvijas Republikas dibināšanas gadadienai veltīts pasākums.

Ukraiņu kultūras centrs

"Džerelo"

 725.00 EUR Projekta ietvaros ar svinīgu pasākumu un radošajām darbnīcām tiek veicināta Jelgavas pilsētas iedzīvotāju izpratne par ukraiņu tautas vērtībām.

Jelgavas krievu biedrība

"Istok"

 1320.00 EUR Projekta aktivitātēs - koncertā, darbnīcās un izstādē - tiek meklēti vienojoši elementi latviešu un krievu kultūras daiļradē.
Biedrība "Vecāki aizkrauklei"  760.00 EUR Projektā tiek īstenotas aktivitātes "Kultūru satikšanās", "Mācāmies viens no otra" un "Bez robežām", kas rosina meklēt un izprast kopīgo un atšķirīgo latviešu un krievu tautas kultūrās.
Jelgavas Studentu teātra
atbalsta biedrība "Miniatra"
 2995.00 EUR Projekta ietvaros sadarbības partneri, veidojot savstarpējo izpratni un mazinot stereotipus, iestudē A.Čehova lugu Jelgavas Studentu teātrī.

Uldis Dūmiņš
Valdes priekšsēdētājs
Zemgales NVO Centrs 

U.Dūmiņš (63021910, 29802373)