Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 
Ievietots 27.02.2015
 
Nosaukums Adrese Telefons
Biedrība "Rundāles lauksaimnieku biedrība" Pilsrundāle 1, Rundāles novads, LV-3921 29293446
Biedrība "Svitenes pagasta biedrība "Pīlādzis""  p/n Lielsvitene, Padome, Svitenes pag., Rundāles novads, LV-3917 63926332
Biedrība "Liepare"  Kultūras un sociālais centrs, Viesturu pag., Viesturi, Rundāles novads, LV-3921 63962443
Nodibinājums "Rundāles pils atbalsta fonds" Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles novads, LV-3921 26453916
Biedrība "Drošais pamats" Rogas, Saulaine, Rundāles novads, LV-3901 26540300
Latvijas Pensionāru Federācijas Bauskas rajona pensionāru nodaļa Saulaines iela 21-20,  Saulaine, Rundāles novads, LV-3923 63925613;63962511
Radošā darbnīca "Baltā māja" Baltā māja, Pilsrundāle, Rundāles novads, 29685191
Biedrība "Azote" Rogas, Saulaine, Rundāles novads, LV-3923  
Rundāles mednieku biedrība Laimas, Viesturu pag., Rundāles novads, LV-3922  
Sporta klubs "Strīķeri" Strīķeri, Viesturi,Viesturu pag., Rundāles novads, LV-3927  
Biedrība "Saulaine 23" "Saulaine 23"-3, Saulaine, Rundāles novads, LV-3901  
Jauniešu biedrība ''Mums pieder pasaule'' 'Sapņi'', Svitene, Rundāles novads, LV-3917 29177996
Jauniešu biedrība ''EUREKA'' ''Silazvani'', Pilsrundāle, Rundāles novads, LV-3921 25873971
Viesturu pensionāru apvienība ''Vakarvējš'' Viesturu kultūras centrs, Viesturu pag., Rundāles novads, LV-3921 63962511
Svitenes pensionāru apvienība ''Sudrabupe'' ''Ausmas''-9, Svitenes pag., Rundāles novads, LV-3917 29375189
Pilsrundāles bibliotēkas lasītāju klubs  Pilsrundāles bibliotēka, Zemzari 30, Pilsrundāle, Rundāles pag.
  Rundāles novads, LV-3921
63962402
Rundāles mednieku biedrība Sintijas'', Vairogi, Viesturu pag., Rundāles novads, LV-3927 26429789
Biedrība ''Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko'' ''Sēļi''-15, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921 26534002
Jauniešu biedrība ''Labirints'' PII "Mārpuķīte", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads 25601313