Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Piedalies projekta "Sēlijas pilskalnu vilinājums" aktivitātēs!

Ievietots 24.10.2016
 

Biedrība ''Vides un tūrisma attīstības Klubs ''Sēlija'''' sadarbībā ar Elkšņu pagasta pārvaldi un kultūras namu un Viesītes muzeju ''Sēlija'' 26. un 27.oktobra ielūdz piedalīties pasākumos Sēlijā Kņāvu pilskalnā biedrības realizētā un Kultūras ministrijas finansētā projektā "Sēlijas pilskalnu vilinājums"! Projekts veicina lokālpatriotismu un pilsoniskas sabiedrības uzturēšanas iespējas mūsu valsts laukos!

Projekta mērķis ir stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot  dažādu paaudžu vietējo iedzīvotāju līdzdalību Sēlijas pilskalnu kultūrvēsturiskās vides izzināšanā, senatnes mantojuma popularizēšanā un saglabāšanā.

Nolieciet uz brīdi malā darbus un atbrauciet pie mums Sēlijā - gaidīsim! 

Pasākumu programma