Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina 39 projektus programmā "NVO fonds"

Ievietots 22.02.2017
 

Šodien, 22. Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.februārī, Sabiedrības integrācijas fondā notika simts otrā (102) padomes sēde. Padomes sēdē tika virzīti uz apstiprināšanu valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" konkursa rezultāti.  apstiprināta 39 projektus.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms šeit