Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Jaunieši var saņemt pašvaldības atbalstu savas idejas realizēšanai

Ievietots 14.03.2017
 

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas pilsētas dome izsludinās jauniešu iniciatīvu projektu konkursu ''Jaunieši var!''. Tajā var piedalīties Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu grupas (vismaz divi jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem) un iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta realizācijai. Kopējais projektā paredzētais finansējums ir 3 500 eiro.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvu, kas veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un pašattīstības procesus.

Iniciatīvu konkursa projekti jāiesniedz JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001) no 2017.gada 13.marta līdz 2017.gada 13.aprīlim plkst.14:30, vienlaikus pieteikuma elektroniskā kopija jānosūta pa e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv. Konkursa nolikums pieejams šeit un mājas lapā www.sip.jelgava.lv un http://jauniesi.jelgava.lv

Konkursā tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

  • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
  •  jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi;
  • jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, nepieciešamā sporta aprīkojuma iegāde);
  • radošā pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).

 

Konsultācijas iespējams saņemt pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālistēm L.Voveres (linda.vovere@dome.jelgava.lv) un J.Grīsles (jelena.grisle@dome.jelgava.lv ).