Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Šogad Zemgales NVO projektu programmā atbalstīts 21 projekts

Ievietots 12.04.2017
 

Šogad no 53 Zemgales NVO projektu programmā iesniegtajiem projektiem atbalstu savu aktivitāšu īstenošanai guva 21 projekta pieteicēji: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā tika atbalstīti 8 projekti; starpkultūru dialoga jomā tika atbalstīti 7 projekti un mazākumtautību jomā tika atbalstīti 6 projekti. Ierobežota finansējuma dēļ atbalstīto projektu budžeti un aktivitātes tiks precizētas un tuvākajā laikā tiks noslēgti līgumi ar atbalstīto projektu pieteicējiem. Visas projektu aktivitātes tiks realizētas līdz 1.decembrim.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 8 000 EUR

Saņemti 30 projekti, pieprasītais finansējums 48 351.03 EUR 

Atbalstīti 8 projekti 

Biedrības nosaukums Projekta nosaukums Pieprasītais finansējums Piešķirtais finansējums
Biedrība ''Jelgavā 21.gadsimts'' Projekts ''Uzdrošinies!'' 1346.36EUR 1146.36EUR
Biedrība ''JELGAVAS ATTĪSTĪBAI'' Projekts ''Sabiedrības, deputātu un potenciālo deputātu dialoga veicināšana par kvalitatīvāku Jelgavas dzīves telpas veidošanu.'' 1330.00EUR 980.00 EUR
Biedrība ''Ūdenszīmes'' Projekts ''Būvējam kopienu'' 1750.00EUR 800.00 EUR
Jēkabpils Pensionāru apvienība ''Sasaiste'' Projekts ''Jēkabpils Pensionāru apvienība  ''Sasaiste'' gadsimtu griežos'' 1711.00EUR 1000.00EUR
Biedrība ''Kultūras un mākslas centrs ''Nātre'''' Projekts ''SARUNU CIKLS ''CEPUMS AR SLAVENĪBU'''' 2272.00EUR 1000.00EUR
Īslīces sieviešu klubs ''Rītausma'' Projekts ''Bauskas novada iedzīvotāju forums – diskusija ''Atbildīga sabiedrība'''' 880.00EUR 780.00 EUR
“Jauniešu biedrība – CENTRS” Projekts ''USB svētkiem'' 2000.00EUR 1293.64EUR
Biedrība''Bērnu un jauniešu mūzikas klubs'' Projekts ''Manas pilsētas ritms'' 1984.72EUR 1000.00EUR


2. Starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR

Saņemti 16 projekti, pieprasītais finansējums  28 619.23 EUR

Atbalstīti 7 projekti 

Biedrības nosaukums Projekta nosaukums Pieprasītais finansējums Piešķirtais finansējums
Ukraiņu kultūras centrs ''Džerelo'' Projekts ''Mīlestībai nav robežu!'' 2000.00EUR 1500.00EUR
Iecavas sieviešu klubs ''Liepas'' Projekts ''Nacionālie tējas pasākumi Zemgalē'' 2000.00EUR 800.00EUR
Biedrība ''Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija'' Projekts ''Draudzības vainags'' 1998.72EUR 1400.00EUR
Biedrība ''Miniatra''

Projekts ''Starpkultūru integrācijas vecināšanas projekts jauniešu teātru festivāla  ''2 x Divi maija vakari – 2017'''' ietvaros''

1967.00EUR 1000.00EUR

Mākslas biedrība ''Octopus art projects''

 Struktūrvienība ''Mākslas un kultūras radošais centrs'' 

Projekts ''Etnosi. Tolerance'' 1903.10EUR 1600.00EUR
Biedrība ''Meistars Gothards'' Projekts ''Uzziedam kopā!'' 2000.00EUR 1000.00EUR
Zebrenes sieviešu biedrība ''Dīva'' Projekts ''Dažādībā ir spēks'' 1235.40EUR 700.00 EUR

3. Mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Saņemti 7 projekti, pieprasītais finansējums  13 248.93 EUR 

Atbalstīti 6 projekti 

Biedrības nosaukums Projekta nosaukums Pieprasītais finansējums Piešķirtais finansējums
Slāvu kultūras biedrība ''Rodņik''

Projekts ''Latviešu un mazākumtautību tradīciju

izzināšana un sabiedrības

saliedēšana radošā procesā.''

2000.00EUR 1800.00EUR
Ukraiņu kultūras centrs ''Džerelo'' Projekts ''Iedvesmas avots!'' 2000.00EUR 1400.00EUR
Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība "Romanu čačipen" Projekts ''Radošā ideja vieno…'' 1500.00EUR 1500.00EUR
Sabiedriskā labuma biedrība. Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība ''JAVIR''

Projekts ''Dzīves akordi

(''Акорди життя'')''

1999.93EUR 1300.00EUR
Biedrība ''RODACY'' Projekts ''Līgo – Sobutki'' 1924.00EUR 1300.00EUR
Jēkabpils baltkrievu biedrība ''Spatkanne'' Projekts ''Meklesīm,salīdzīnasīm, saglabāsīm,Latvijai.'' 1825.00EUR 700.00 EUR

Pavisam kopā pieprasīti 90 219.19 EUR

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Biedrības nosaukumsProjekta nosaukumsPieprasītais finansējumsPiešķirtais finansējumsUkraiņu kultūras centrs ''Džerelo''Projekts ''Mīlestībai nav robežu!''2000.00 EUR1500.00 EURIecavas sieviešu klubs ''Liepas''Projekts ''Nacionālie tējas pasākumi Zemgalē''2000.00 EUR800.00 EURBiedrība ''Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija''Projekts ''Draudzības vainags''1998.72 EUR1400.00EURBiedrība ''Miniatra''Projekts ''Starpkultūru integrācijas vecināšanas projekts jauniešu teātru festivāla  ''2 x Divi maija vakari – 2017'''' ietvaros''1967.00 EUR1000.00EUR

Mākslas biedrība ''Octopus art projects''

 Struktūrvienība ''Mākslas un kultūras radošais centrs'' 

Projekts ''Etnosi. Tolerance''1903.10 EUR1600.00EURBiedrība ''Meistars Gothards''Projekts ''Uzziedam kopā!''2000.00 EUR1000.00EURZebrenes sieviešu biedrība ''Dīva''Projekts ''Dažādībā ir