Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Pieejami trīs profesionālās angļu valodas apmācības moduļi

Ievietots 06.06.2017
 

31. maijā Jūrmalā notika Starptautiskā konference par inovatīvu profesionālās svešvalodas mācīšanu. Konference tika organizēta Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekta Nr. NPAD-2015/10009 ''Inovatīva profesionālās svešvalodas mācīšana – atslēga pieaugušo mācīšanās motivācijai'' ietvaros, sadarbojoties biedrībai ''Izglītības inovāciju pārneses centrs'' (IIPC) un LLU Valodu katedrai. Latvijā projektu līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds: valsts budžeta programma "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016", projekts Nr. 2014.LV/LF/32/22.

Atklājot konferenci, projekta koordinatore Latvijā Anna Vintere (IIPC) atzīmēja, ka svešvalodu kompetence ir viens no pamatnoteikumiem sekmīgai karjerai un integrācijai mūsdienu darba tirgū. Savukārt, kompetenču sekmēšanā nozīmīga loma ir uz modernajām tehnoloģijām balstīts inovatīvs studiju saturs. Tāpēc projekta ietvaros tika izstrādāti trīs profesionālās angļu valodas apmācības moduļi: ''Biznesa angļu valoda'', ''Angļu valoda transporta jomā'' un ''Angļu valoda pakalpojumu jomā'', ietverot  gan dažādus IT risinājumus, gan modernas mācīšanas un mācīšanās tehnoloģijas. Un kā atzīmēja konferences dalībnieki, tie izmantojami dažādos izglītības līmeņos – kā profesionālā, tā arī augstākā un pieaugušo izglītībā.

Konferences rīta sekcija ietvēra vairākus informatīvus ziņojumus par projektu, un profesionālās izglītības speciālisti, kā arī augstskolu un pieaugušo izglītotāji tika iepazīstināt ar šiem moduļiem. Savukārt pēcpusdienas sekcija ietvēra vairākas tā sauktās meistarklases, kur konferences dalībnieki – valodu pasniedzēji dalījās pieredzē par jaunākajām metodēm, ko izmanto ikdienas darbā: dažādas interaktīvas metodes, kā ieinteresēt studentus un sekmēt svešvalodu apguvi.

Kā vienu no galvenajiem projekta ieguvumiem, projekta koordinatore Anna Vintere atzīmēja sadarbību gan starp dažādiem izglītības līmeņiem: profesionālā, augstākā un pieaugušo izglītība, gan arī sadarbību starp dažādiem sektoriem: izglītības iestādes, uzņēmumi, universitātes un nevalstiskais sektors. Savukārt LLU Valodu centrs tika uzaicināts piedalīties konferences organizēšanā, lai nodrošinātu  profesionālās svešvalodas mācīšanas prakses un pētniecības vienotību, kā arī lai sekmētu jaunu pedagoģisku ideju pārnesi Zemgales reģionā un izglītības dalībnieku savstarpēji papildinošu sadarbību.

Izstrādātie moduļi visiem interesentiem, kā arī informācija par konferenci, projektu un tā rezultātiem ir pieejama šeit.