Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

DARĪTĀJU NOTIKUMS – liek pamatus cilvēku sadarbībai Zemgalē

Ievietots 22.06.2017
 

Biedrības Zemgales NVO Centrs valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš pēc NVO foruma Zemgalē atzīst: ''Ir sajūta, ka dalībniekos ielikts neliels, bet patiesi stabils zināšanu, sadarbības un kopīga mērķa izpratnes ķieģelītis, kas varēs noturēt māju, un ja vajadzēs, arī tiltu, noderīgu plašākai sabiedrībai dažādās situācijās.'' Tādejādi tika īstenots foruma mērķis - stiprināt Zemgales Nevalstiskās orgnaizācijas, sniedzot tām iespēju izglītoties un veicot kopīgas aktivitātes attīstīt sadarbību Zemgalē.

Pirmajā dienā dalībnieki analizēja savu darbu dažādu Zemgales un citu reģionu kopienu attīstībā, izzinot labos prakses piemērus, kas aktuāli 2017. gadā un izstrādāja sadarbībs kalendāru 2018. gadam, kas būs pieejams elektroniski interneta vietnē www.zemglei.lv un sniegs iespēju uzzināt reģionā notiekošos pasākumus un piedalīties tajos plašākai sabiedrībai. Diskusijās foruma dalībnieki secināja, ka būtiski ir attīstīt pašvaldību darbinieku izpratni par to, ka NVO ir nozīmīgs partneris vietējām kopienām un to, ka pilsoniskās sabiedrības aspekti un darbības veids jāskaidro skolas vecuma bērniem jau skolās. Pirmās dienas pievakarē Inese Lapsiņa no biedrības „Skalbes” izglītoja dalībniekus par tēmu - kā uztvert kritiku un kā pateikt „nē”, savukārt, kopā ar Robertu Šilingu, Baltu tradīciju zinātāju piedalījās Zemgaļu spēcināšanās rituālā ar uguni.

Otrajā dienā, kopā ar biedrības ''Zinis'' valdes priekšsēdētāju Vitu Brakovsku dalībnieki apguva stratēģijas un taktikas darba efektīvākai veikšanai, savukārt sadarbībā ar Mārtiņu Gineiti, projekta ''Cilvēkfaktors'' idejas autoru analizēja aspektus, kas saistīti ar cilvēku nozīmi dažādos procesos, savukārt ar Raimondu Plataci, sabiedrisko attiecību uzņēmuma „Abnormal” radošo direktoru izprata organizācijas tēla veidošanas nianses sociālo mediju laikmetā.

Foruma laikā biedrības ''Latvijas Pilsoniskā Alianse'' dibinātājas un pilsoniskās sabiedrības jautājumu zinātājas Rasmas Pīpiķes vadībā plānoja stratēģiskos uzdevumus Zemgales reģiona NVO attīstībai, izstrādāja aktivitātes sadarbības uzlabošanai reģionā un plānoja līdzdalības aktivitātes Zemgales reģiona pārstāvniecībai.

Forums noslēdzās ar Aigara Gruabas aizraujošo stāstījumu par filmas ''Nameja gredzens'' vēstījumu un uzņemšanas niansēm. Foruma dalībnieki vēlējās noskaidrot, kas ir galvenā ziņa, kas mums visiem jāpatur prātā un Aigars Grauba neslēpa: ''Nav būtiski ar ko Tu nodarbojies ikdienā, būtiski ir, lai Tu būtu gatavs, ja rodas nepieciešamība, apvienoties ar citiem, lai saglabātu Latviju.''

Informāciju sagatavoja:
Zemgales NVO centrs
Tālr. 29802373

Leģenda vēsta, ka vismaz rezi piecos gados visi aktīvie zemgaļi sanāk kopā Zemgales NVO forumā un visus viņus vieno  zināmā liecība - bizē sapītais gredzens, kas ir spēka un izturības simbols un atgādina par vienotību. 

 

Pasākums notiek biedrības Zemgales NVO Centrs projekta ''Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai'' ietvaros. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta programma ''NVO fonds'', kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds, Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/044.