Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Piedāvājam piedalīties divās jauniešu apmaiņas programmās Rumānijā!

Ievietots 27.06.2017
 

Rumānijas Jaunatnes attīstības institūts projekta ''Mācies izteikt savas domas: Produktīva un efektīva komunikācija'' (''Learning to speak your mind: Efficient and Effective Communication'') ietvaros piedāvā pieteikties jauniešu apmaiņai un jau šovasar doties apmācībās uz Rumānijas multikulturālāko 15. gadsimtā izveidoto ciemu Bodo. Projekta mērķis ir sagatavot jauniešus efektīvi integrēties Eiropas sabiedrībā, kas pastāvīgi mainās, balstoties uz produktīvu un efektīvu kominikāciju un starpkultūru mijiedarbību.

Projekta ietvaros tiks organizētas divas jauniešu apmaiņas:

A1. Apmācības izteikt savas domas: Efektīva komunikācija (2017. gada 19.-28. jūlijs). Apmācības uzmanības centrā ir diskusijas, argumentācijas, kritiskās domāšanas prasmju attīstīšana.

Galvenie apmācības mērķi ir:

  • Attīstīt prasmes argumentēt un debatēt
  • Komunikācijas spēju attīstīšana starppersonu un profesionālai saziņai
  • Kritiskās domāšanas  spēju attīstīšana
  • Starpkultūru apmācību telpas izveide
  • Iepazīties ar Erasmus + programmu

 

Pieteikties var līdz 2017. gada 3. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pastu: maryia.zemgale@gmail.com

A2. Apmācības izteikt savas domas: Efektīva komunikācija (2018. gada 23. augusts - 1. septembris). Apmācību uzmanības centrā ir publiskās runas prasmju attīstīšana.

Galvenie  apmācības mērķi ir:

  • Sabiedriskās uzrunas prasmju attīstīšana
  • Komunikācijas spēju attīstīšana starppersonu un profesionālai saziņai
  • Kritiskās domāšanas  spēju attīstīšana
  • Starpkultūru apmācību telpas izveide
  • Iepazīties ar Erasmus + programmu

 

Pieteikties var līdz 2018. gada 1. augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pastu: maryia.zemgale@gmail.com

Katrā jauniešu apmaiņā piedalīsies 42 dalībnieki, 6 dalībnieki un 1 grupas vadītājs vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas vēlas attīstīt jaunas prasmes, kas ir proaktīvs un ar atvērtu domāšanu, vismaz ar angļu valodas pamatprasmēm, no katras projekta partnervalsts - Itālija, Slovēnija, Grieķija, Horvātija, Latvija un Rumnānija.

Šī jauniešu apmaiņa tiek finansēta no Erasmus + programmas līdzekļiem, kas nozīmē, ka par dalību nav jāmaksā. Izmaksas, kas saistītas ar pārtiku un izmitināšanu pilnībā attieksies uz uzņēmēju organizāciju. Ceļa izmaksas tiek atmaksātas dalībniekiem, kas piedalās visās darba sesijās un aktīvi iesaistās aktivitātēs, kā arī nodrošina visu nepieciešamo dokumentu ORIĢINĀLUS – biļetes, iekāpšanas kartes, u.c.. Maksimālais atlīdzinājums katram dalībniekam no Latvijas ir 170 EUR.

Vairāk par 2017. gada jauniešu apmaiņas programmu
 

Vairāk par 2018. gada jauniešu apmaiņas programmu