Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

STRUKTURĒTĀ DIALOGA VI CIKLA ATKLĀŠANAS KONFERENCE

Ievietots 11.07.2017
 

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome'' (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jauniešu galvaspilsētu 2017 – Liepājas pilsētas domi – aicina jauniešus piedalīties Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konferencē – diskusijā par jaunatnes jomas prioritātēm Latvijā un Eiropā. Atklāšanas konference notiks š.g. 25. jūlijā viesnīcā Līva, Lielajā ielā 11, Liepājā.

Konferencei aicināti pieteikties jaunieši (13-25 gadi), kas vēlas piedalīties un izteikt viedokli par nākotnes perspektīvām jaunatnes jomā Eiropā, ka arī uzzināt par ES stratēģiju Eiropā un Latvijā. Pasākumā būs iespējams iepazīties ar V cikla rezultātiem, ar VI cikla tematiku un Strukturēta dialoga īstenošanu Latvijā 2017.-2018. gadā, uzzināt vairāk par iniciatīvu ''Strukturētā dialoga vēstnieki - jaunieši'', Eiropas un Latvijas jaunatnes politikas virzieniem un vienoties par Latvijas situācijai aktuālajiem jautājumiem. Konferences dalībniekiem būs iespēja tikties ar Eiropas Latviešu kongresa Jauniešu sesijas dalībniekiem – jauniešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas.

Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Diskusijas nacionālā mērogā – Diskusijas Eiropas līmenī – Konsultācijas par aktualitātēm jaunatnes politikā vietējā, reģionā un nacionālā līmenī – Rekomendāciju izstrāde – Konsultācijas par Eiropas rekomendāciju īstenošanas realitāti nacionālā līmenī – Priekšlikumu izstrāde rekomendāciju ieviešanai Eiropas un nacionālā līmenī – Rekomendāciju ieviešana = Strukturētā dialoga cikls 18 mēnešu garumā, kurā ir iespēja piedalīties ikvienam jaunietim un lēmumu pieņēmējam Latvijā un Eiropā.

Pieteikties konferencei ir iespējams, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 21. jūlijam

 Ja rodas kādi papildus jautājumi, sazinieties ar LJP ljp@ljp.lv.

Par Strukturētā dialoga aktivitātēm Latvijā 2017. un 2018. gadā, seko līdzi LJP mājas lapā http://www.ljp.lv un sociālajos medijos:

 

Pasākuma programma

Konference tiek organizēta biedrības ''Latvijas Jaunatnes padome'' īstenota un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta ''Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018'' ietvaros. Konference tiek organizēta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.