Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Atskats uz Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konferenci

Ievietots 01.08.2017
 

25. jūlijā Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2017 – Liepājā – notika Strukturētā dialoga VI cikla atklāšanas konference, kuru rīkoja Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Liepājas pilsētas domi. Konferencē, vienojot vairāk kā 60 dalībniekus, iepazīstināja ar Strukturētā dialoga norisēm Latvijā un Eiropā, kā arī veicināja diskusijas par Strukturētā dialoga VI cikla tēmu – ''Jaunieši Eiropā: kas tālāk?''.

Konferenci atklāja Latvijas Jaunatnes padomes prezidenta un Strukturētā dialoga Nacionālās darba grupas vadītāja Emīla Anškena un Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa uzrunas. Dalībnieki uzzināja par Strukturētā dialoga nozīmi un būtību, ka arī plānotajām VI cikla norisēm Latvijā un Eiropā. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Alma Brinkmane pastāstīja par Jaunatnes politikas stratēģiju Eiropas Savienībā un Latvijā. Konferences otrā daļā dalībnieki pievērsās Latvijas jaunatnes jomas prioritāšu apzināšanai, kuras kļūs par pamatu Latvijas delegātu pozīcijai Eiropas Jauniešu konferencē, kas notiks Tallinā šī gada oktobrī.

Līdzās jauniešiem no dažādām Latvijas pašvaldībām un jaunatnes nozares speciālistiem konferencē strādāja arī Eiropas Latviešu apvienības kongresa Jauniešu sesijas dalībnieki – diasporas jaunieši, kas dzīvo un mācās ārzemēs. Pēc konferences noslēgšanas visiem interesentiem bija iespēja doties uz Latvijas un diasporas jauniešu tikšanos, kas notika Liepājas Jauniešu mājā.

Paldies par sadarbību Izglītības un zinātnes ministrijai, Liepājas pilsētas domei, Liepājas jauniešu mājai un Eiropas Latviešu apvienībai. 

Sekot turpmākām Strukturētā dialoga aktivitātēm iespējama Latvijas Jaunatnes padomes mājaslapā www.ljp.lv, kā arī sociālos tīklos: https://twitter.com/LJP_lv un
https://www.facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome.

Konference tika organizēta biedrības ''Latvijas Jaunatnes padome'' īstenota projekta ''Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018'' ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Konference tika organizēta sadarbībā ar Izglītībasun zinātnes ministriju Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros.Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus  un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.