Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Apmācību kurss "Spread the Word"

Ievietots 11.08.2017
 

No 2017. gada 9. līdz 16. oktobrim Vācijas pilsētā Drēzdenē jaunatnes darbiniekiem, pasniedzējiem, koordinatoriem, nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem un projektu vadītājiem ir iespēja piedalīties apmācībās "Spread the Word", kur pilveidot sevi un attīstīt savu turpmāko darbību. Apmācības ir vērstas uz to, lai pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir izstrādāt skaidrus un labi pārdomātus dažādu projektu rezultātu izplatīšanas un izmantošanas plānus; radīt uz vērtībām balstītas organizācijas un īstenot uz šīm vērtībām orientētus projektus; mācīties efektīvi izmantot sarežģītus procesus, instrumentus un paraugpraksi, lai izstrādātu veiksmīgus izplatīšanas un izmantošanas plānus, kas uzlabo projektu ietekmi.

Apmācību laikā dalībnieki attīstīs šādas iemaņas:

 • Komunikācijas prasmes
 • Prezentēšanas iemaņas
 • Plānošanas prasmes
 • Kreativitāti
 • Tīklošanas prasmes
 • Emocionālo inteliģenci
 • Kognitīvo elastību
 • Pakalpojumu orientāciju

 

Apmācību tēmas:

 • Efektīva prezentācija. Prezentācijas prasmju novērtējums, pamatojoties uz noteiktiem novērtēšanas paņēmieniem.
 • Horizontālo grupu nozīme efektīvas projekta komunikācijas stratēģijas izstrādē.
 • "Team Canvas".
 • Dizaina domāšanas metodes nozīme, izstrādājot veiksmīgus izplatīšanas un ekspluatācijas plānus.
 • Ideju metodes efektīvu izplatīšanas un ekspluatācijas plānu izveidošanai.
 • Labākās izplatīšanas plāna galvenās daļas. "Izplatīšanas plāna audekls". Veiksmīga izplatīšanas plāna izstrāde, izmantojot uzlabotus uzņēmējdarbības un saziņas līdzekļus.
 • Tiešsaistes un bezsaistes saziņas taktika.
 • Ienākošo mārketings un satura mārketings un to loma, lai izveidotu uz vērtību balstītas organizācijas.
 • Efektīvas ekspluatācijas plāna izstrāde un izstrāde, pamatojoties uz "ekspluatācijas plāna audekla" un izmantojot "Piezīmju un balsu" ideju metodi.
 • Idejas plāna izveide, pamatojoties uz modeli "Pitch like a Mastic Tree".
 • Izveidot veiksmīgu attīstības plānu.
 • Pašnovērtēšanas metodes prezentācijas prasmju novērtēšanai.
 • Efektīvas digitālās prezentācijas izveide.

 

Pēc apmacībām dalībnieki varēs:

 • identificēt un izmantot efektīvas projekta komunikācijas stratēģijas pamatfunkcijas;
 • izstrādāt projektu redzamības un rezultātu izplatīšanas plānus, kā arī ekspluatācijas plānus saskaņā ar ieinteresēto personu prasībām;
 • dalīties labākajās praksēs un veiksmīgos projektu redzamības, izplatīšanas un izmantošanas piemēros efektīvi ar saviem vienaudžiem, viņu organizācijām un sabiedrību;
 • informēt par redzamības un izplatīšanas nozīmi starptautiskajā jaunatnes un kopienas darbā;
 • Izstrādāt efektīvas starptautiskas horizontālas partnerības visā Eiropā.

 

Apmācības vadīs – biznesa treneris, projektu vadītājs, agronoms, pieaugušo treneris  Dimitra Zervaki.

Dalībnieku profils

Šis apmācību kurss ir paredzēts jaunatnes darbiniekiem, pasniedzējiem, koordinatoriem, NVO pārstāvjiem un projektu vadītājiem, kas ir vecāki par 24 gadiem un kuriem ir:

 • vismaz divu (2) gadu pieredze Erasmus + projektu īstenošanā un / vai koordinēšanā, kā arī jauniešu un sabiedrisko projektu īstenošanā;
 • strādāja vismaz divus (2) gadus vienā no partnerorganizācijām (jaunatnes organizācijām);
 • aktīvi piedalījās divu (2) līdz trīs (3) redzamības un izplatīšanas plānu un viena (1) ekspluatācijas plāna veidošanā;
 • īstenota saziņa / reklāmas taktika, izmantojot tiešsaistes un bezsaistes rīkus un metodes.

 

Dalībniekiem jābūt:

 • prasmei runāt un rakstīt angļu valodā;
 • vēlmei sadarboties un strādāt komandā;
 • atvērtam jaunām zināšanām, kas nāk no citām disciplīnām, lai integrētu to, ko jau ir zināms;
 • motivētam piedalīties šajā apmācības kursā un būt personīgi ieinteresētām tēmās un nopietni ņemt šo mācību kursu;
 • motivētam izplatīt iegūtās zināšanas savai vietējai sabiedrībai;
 • motivētam mijiedarboties ar citiem dalībniekiem, veicināt viņu organizāciju labāko praksi un dalīties ar savām idejām par nākotnes projektiem, lai izveidotu jaunas starptautiskas partnerības.

 

Izvēlētajiem dalībniekiem ir:

• Jāsagatavo radošu prezentāciju par viņu pārstāvēto organizāciju. Prezentācijas ilgums nedrīkst pārsniegt piecas (5) minūtes, un tai jābūt digitālā formātā (powerpoint uc).

Jāsagatavo prezentāciju jebkādā veidā, kādā viņi vēlas, par viņu organizāciju metodēm, rīkiem un paraugpraksi, lai izstrādātu redzamības un izplatīšanas plānus, kā arī ekspluatācijas plānus. Šī prezentācija nedrīkst būt ilgāka par trim (3) minūtēm.

Jāsagatavo izklāstu par projekta redzamības un izplatīšanas plāna saturu, kā arī par ekspluatācijas projekta plānu, pamatojoties uz viņu pieredzi šajās jomās.

Pieteikties var sūtot CV un pieteikuma veidlapu uz myrto.pertsinidi@jkpev.de pēc iespējas ātrāk, lai varētu pēc iespējas ātrāk rezervēt savus lidojumus. Visērtākais veids ir rezervēt lidojumu uz Berlīni un ierasties Drēzdenē ar autobusu (šī informācija ir iekļauta informācijas paketē).

Vairāk informācijas šeit