Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Aicinām piedalīties konkursā – festivālā ''Mēs Latvijai 2017''

Ievietots 21.09.2017
 

Konkursu – festivālu ''Mēs Latvijai 2017'', kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši,  jau trešo gadu rīko biedrības ''Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija'' un ''Sadarbības platforma''. Konkursā – festivālā iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij – Latvijai.

Piedalīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkurss – festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2017. gada 9. novembrī kultūras pilī ''Ziemeļblāzma''.

Šī gada konkursā piedalīties īpaši tiek rosināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta ''Mēs Latvijai'' www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 25. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

Konkursa - festivāla NOLIKUMS

Projekts ''Mēs Latvijai 2017'' tiek īstenots sadarbībā ar biedrību ''Latvijas Pilsoniskā Alianse'' un Kultūras ministriju projekta ''Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā'' ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.