Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludināja projektu konkursu NVO

Ievietots 21.09.2017
 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludināja projekta konkursa ''Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma'' 2017. gadam 2. kārtu. Lai saņemtu finansējumu, biedrības, nevalstiskās un sabiedriskās organizācijas projektus aicinātas iesniegt līdz 13. oktobra pulksten 14. Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir Jelgavas pilsētas teritorijā.

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas pilsētas domē Lielā ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā (131. kabinets), līdz 13. oktobra pulksten 14 slēgtā aploksnē.

Katra projekta pieteikums jāiesniedz savā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, adresāts: Jelgavas pilsētas dome ''Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma''.

Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 2017. gada 13. oktobris.

Plašāka informācija ŠEIT.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē