Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Radošā darbnīca ''Tautu sadraudzības sienas dekora veidošana''

Ievietots 10.10.2017
 

Slāvu kultūras biedrība ''Rodņik'' Zemgales NVO Projektu programmas projekta ''Latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšana un sabiedrības saliedēšana radošā procesā'' ietvaros 2017. gada 14. oktobrī Nākotnes kultūras nama  telpās Jelgavas novadā, Glūdas pagastā, Skolas iela 3 plkst. 10:00 organizē radošo darbnīcu ''Tautu sadraudzības sienas dekora veidošana''.

Mērķis: Veicināt sabiedrības saliedēšanu, radot ieskatu dažādu tautu materiālās kultūras mantojuma kopīgajā un atšķirīgajā.

Uzdevumi:

  • Aktivizēt dalībnieku radošo darbību: radošo domāšanu un praktiskās iemaņas;
  • Popularizējot tautas mākslas mantojumu, iepazīties ar dažādu tautu etnogrāfijā lietotajiem izšuvumiem un rakstiem.
  • Sekmēt iegūto zināšanu pielietojamību praksē, darinot savai tautai raksturīgu lentveida rotājumu.
  • Praktiskā darbībā veicināt dalībnieku pašiniciatīvu, pašapziņu, sadarbību.


Apraksts:

Tās sajūtas, kas saklausītas tautasdziesmās, ticējumos, mīklās, caur tautas gudrību un prasmēm pārvērtušās rakstu zīmēs, kuru skaidrojums ir bijis un būs aktuāls. Cilvēki katrā tautā ar mīlestību un pacietību liek zīmju rakstus – netieši tajos ietverot centienus savas prasmes saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Ar zīmēm, rakstiem un rotājumiem cilvēki bieži vien identificē sevi, savu ģimeni vai tautu, lieto par firmu logo, iegravē gredzenos, ieauž karogos utt. Tās ir Zīmes, ko pazinuši un pratuši izmantot mūsu senči jau sen, vajadzīgajā brīdī zinot, kur smelties enerģiju.

Radošās nodarbības dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar svarīgāko informāciju par dažādu tautu etnogrāfiskajām zīmēm un rakstiem, tērpu rotāšanas pamatprincipiem, iemācīties izzīmēt un darināt izvēlēto rakstu, kopīgi veidojot dekoratīvu tautu sadraudzības sienas dekoru.

Sasniedzamais rezultāts:

Praktiskā darbībā nodarbības dalībnieki darinās lentveida rotājumu, kas, kopā sašūts, veidos paliekošu dekoru plašākai publikas apskatei.

Pasākums ir bezmaksas.

Radošo darbnīcu organizē Slāvu kultūras biedrība "Rodņik"  Zemgales NVO Projektu programmas projekta  ''Latviešu un mazākumtautību tradīciju izzināšana un sabiedrības saliedēšana radošā procesā'' ietvaros,  līgums Nr.02/KMM.