Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Aktuālie piedāvājumi brīvprātīgajam darbam Eiropā

Ievietots 12.10.2017
 

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem piedāvājumiem no Eiropas organizācijām, kas meklē brīvprātīgos. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, iedzīvotāju iesaistei sabiedriskajā dzīvē tās pārveidē. Tas arī palīdz uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Šīs lieliskās programas dod iespēju darboties gan valsts iestādēs, gan nevalstiskās organizācijās, kā arī iegūt jaunas emocijas, pieredzi un pozitīvas atmiņas neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz vienlīdzīgas iespējas. Lai uzzinātu, kā pieteikties Eiropas Brīvprātīgā darba programmai, piedāvājam apskatīt arī www.zemgalei.lv/brivpratigais.

Kontaktinformācija: uldis@zemgalei.lv

Voluntary work list