Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

VKKF izsludina pieteikšanos četru mērķprogrammu konkursiem un mūža stipendijai

Ievietots 26.10.2017
 

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludinājis pieteikšanos četru mērķprogrammu konkursos un mūža stipendijai. Pieteikšanās atklāta mērķprogrammu konkursos ''Latvijai – 100'', ''Valstiski nozīmīgi pasākumi'', ''Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos'', ''Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts'', kā arī atklāta pieteikšanās VKKF mūža stipendijai.

Mērķprogrammas ''Latvijai – 100'' mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ''Es esmu Latvija'' un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai. Plānotais programmas finansējums – ne mazāk kā 500 000 eiro.

Vairāk informācijas šeit.

Programmas ''Valstiski nozīmīgi pasākumi'' mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā. Mērķprogrammas budžets plānots  1,3 miljoni eiro apmērā, kas veidosies no AS ''Latvenergo'' ziedojuma (EUR 150 000 eiro) un VAS ''Latvijas valsts meži'' ziedojuma, un VKKF budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas šeit.

''Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos'' programmas mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes, izstādes, filmu skates, izglītības programmas, meistarklases, rezidenču programmas, vai festivālus.

Vairāk informācijas šeit.

Programmai ''Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts'' iespējams pieteikt projektus literatūras, mūzikas un dejas mākslas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās kultūras, dizaina un arhitektūras, kā arī starpdisciplināros nozares projektus.

Vairāk informācijas šeit.

VKKF mūža stipendiju piešķir izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Mūža stipendija katru mēnesi tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā no VKKF finanšu līdzekļiem. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā.
Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu.

Vairāk informācijas šeit.

Iesniegt pieteikumus mērķprogrammu konkursiem un mūža stipendijas konkursam iespējams līdz 24. novembrim plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017. (pasta zīmogs)).