Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Apzināts, kādi sociālie pakalpojumi nepieciešami Zemgalē.

Ievietots 17.11.2017
 

Līdz 21. novembrim notiek Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam (DI plāns) sabiedriskā apspriede. Reģiona attīstības centros Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Aizkraukē un Jēkabpilī tiek organizētas sabiedriskās apspriedes sanāksmes, uz kurām laipni aicināts ikviens interesents. Nevalstiskās organizācijas, pašvaldību speciālisti, cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, esošie un potenciālie sociālopakalpojumu sniedzēji, ikviens iedzīvotājs, tiek aicināti iepazīties ar dokumenta saturu, apmeklēt sabiedriskās apspriedes sapulces un/vai sniegt rakstiskus priekšlikumus saistībā ar deinstitucionalizācijas procesu un izstrādāto dokumenta versiju. 

  • Kas ir DI plāns, un kādi ir tā mērķi?

DI plāns izstrādāts, balstoties uz reālu personu ar invaliditāti izvērtējumu, apzinot viņu vajadzības un definējot darbības, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei Zemgales pašvaldībās, kā arī piedāvājot risinājumus:

1) patstāvīgas un no institūcijām neatkarīgas dzīves iespēju nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);

2) ģimeniskas vides nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē dzīvojošiem bērniem;

3) sociālai iekļaušanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), piedāvājot sociālo rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus bērniem un atbalstu ģimenēm.

 

  • Kādu infrastruktūru paredzēts veidot?

DI plāns paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Zemgales reģiona pašvaldībās, izmantojot Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. Jau pēc jaunā gada, 2018. gada sākumā, Zemgales reģiona pašvaldībām būs pieejami kopumā 7,7 miljoni eiro ERAF finansējuma, programmas “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstituciolalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Pārējās vajadzības, pēc saviem ieskatiem un, izvērtējot prioritātes, pašvaldības varēs risināt, veicot ieguldījumus no saviem līdzekļiem, piesaistot Teritoriālās sadarbības vai citu atbalsta instrumentu finansējumu.

 

  • Kas reāli tiek plānots DI procesa ietvaros Zemgales reģiona pašvaldībās?

 

Aizkraukles novadā:

Ēkā Daugavas ielā 1, Aizkraukle, paredzēts izveidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, tajā izvietojot Dienas aprūpes centru ar 12 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un Dienas aprūpes centru 16 vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), Specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar GRT 6 vietām.

Ēkā Spīdolas ielā 18, Aizkraukle paredzēts izveidot grupu dzīvokļus 12 pieaugušajiem ar GRT patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Aknīstes novadā:

Aknīstē, Skolas ielā 9A, Aknīstes novadā, paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru 20 pieaugušajiem ar invaliditāti un grupu dzīvokļus. Otra adrese, kur iecerēti grupu dzīvokļi - “Rīti”, Asares pagasts, Ancenes ciems, Aknīstes novads. Kopumā Aknīstes novadā iecerēts izveidot grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar invaliditāti.

 Auces novadā:

Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrs tiks veidots 7 vietām un atradīsies Miera ielā 13, Auce, Auces novads.

 Bauskas novadā:

Bauskas novads plāno izveidot Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Centrs atradīsies Rūpniecības ielā 9, Bauska, Bauskas novads, tajā tiks izvietoti dienas aprūpes centri bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Centrā plānots izveidot Dienas aprūpes centru 20 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ar 10 vietām. Vēl centrā atradīsies Specializētās darbnīcas ar 10 vietām pieaugušajiem. Centrā tiks izveidots arī Atelpas brīža pakalpojums ar vietām 12 bērniem.

Ēkā Rūpniecības ielā 14, Bauska, Bauskas novads paredzēts izveidot Grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma izveide 8 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ieplānota Salātu ielā 4, Bauska, Bauskas novads.

 Dobeles novadā:

Ēkā Ādama ielā 2, Dobele, iecerēts veidot sekojošus sociālos pakalpojumus:

•           paplašināt Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem izveidojot 10 vietas pakalpojumā.

•           izveidot grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;

•           izveidot specializēto darbnīcu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Vienlaikus darbnīcā būs iespēja nodarboties 26 cilvēkiem.

Savukārt, Skolas ielā 11, Dobele, paredzēts izveidot dienas aprūpes centru 26 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 24 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem paredzēts izveidot ēkā „Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads.

 Iecavas novadā:

Iecavas novadā tiks izveidoti pakalpojumi pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem - Dienas aprūpes centrs kopumā 17 vietām un Grupu dzīvokļi ar 6 vietām. Jautājums par pakalpojuma atrašanās vietu pašvaldībā tiek risināts.

 Jelgavas pilsētā:

Ēkā Zirgu ielā 47, Jelgava, paredzēts izveidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, tajā izvietojot Dienas aprūpes centru ar 5 vietām, Sociālās rehabilitācijas Montesori kabinetu ar 6 vietām, Atelpas brīža pakalpojumu 10 vietām - bērniem ar FT; Dienas aprūpes centru 9 vietām pieaugušajiem ar GRT; Krīzes centru 20 vietām.

Ēkā Stacijas ielā 13, Jelgava, pieaugušajiem ar GTR iecerēta Grupu dzīvokļu izveide 12 vietām un Specializēto darbnīcu izveide ar 15 vietām.

Namejā ielā 30, Jelgavā tiks veidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 24 vietām.

Savukārt peldbaseinu ēkā Loka maģistrāle 29, Jelgava, plānots pielāgot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, nodrošinot tā pieejamību. Apmeklēt peldbaseins šobrīd nepieciešams 28 projekta ietvaros izvērtētiem bērniem.

 Jelgavas novadā:

Ēkā Draudzības ielā 3, Kalnciems, Jelgavas novads, pieaugušajiem ar GRT paredzēts veidot Dienas aprūpes centru 12 vietām, Grupu dzīvokļus 16 vietām un Specializētās darbnīcas 16 vietām.

Ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, pavisam 12 vietām, tiks izveidota infrastruktūra ēkās Draudzības ielā 3, Kalnciems, Jelgavas novads un Lietuvas ielā 19a, Elejā, Jelgavas novads.

 Jēkabpils pilsētā:

Jēkabpilī, ēkā Jaunajā ielā 39i, plānots izveidot Dienas aprūpes centru pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 14 vietām, un specializētās darbnīcas 9 vietām. Ēkā iecerēts izvietot arī Dienas aprūpes centru bērniem ar invaliditāti 25 vietām.

Grupu dzīvokļu izveide 11 pieaugušiem ar GRT patstāvīgas dzīves nodrošināšanai paredzēta Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī.

 Kokneses novadā:

Ēkā “Liepas, Bormaņi, Kokneses novads, iecerētas izveidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, tajā izvietojot Dienas aprūpes centru 8 pieaugušajiem ar GTR un Dienas aprūpes centru 6 bērniem ar FT.

Ēkā “Irši”, Iršu pagasts, Kokneses novads, plānots izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 24 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

 Neretas novadā:

Grupu dzīvokļu izveide 7 pieaugušajiem ar GRT, Dienas aprūpes centra 7 pieaugušajiem ar GRT un Dienas aprūpes centra 3 bērniem ar FT - iecerēta Pētera Lodziņa ielā 12, Neretā vai Sproģu pamatskolā, “Sproģi”, Zalves pagastā, Neretas novadā.

 Ozolnieku novadā:

Ēkā Celtnieku ielā 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, tiks veidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, izvietojot Dienas aprūpes centru  pieaugušajiem ar GTR ar 5 vietām un sociālās rehabilitācijas Silto smilšu terapijas kabinetu bērniem ar FT, nodrošinot pakalpojumā 26 vietas.

 Pļaviņu novadā iecerēts veidot:

Dienas aprūpes centru 5 pieaugušajiem ar GRT un 6 bērniem ar FT.

Grupu dzīvokļa izveide iecerēta 1 pieaugušajam ar GRT.

Par pakalpojumu sniegšanas vietu pašvaldība vēl lems.

 Rundāles novadā:

Rundāles novads plāno veidot Dienas aprūpes centru 3 vietām pieaugušiem ar invaliditāti un 11 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jautājums par pakalpojuma atrašanās vietu pašvaldībā tiek risināts.

 Salas novadā:

Salas novada, Sēlpils pagasta “Līkumos”, Salas pašvaldība iecerējusi veidot Atelpas brīža pakalpojumu 12 vietām.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu kopumā 24 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, paredzēts izveidot divstāvu ēkā Biržu centrā, Salas novadā.

 Skrīveru novadā:

Ēkā Daugavas ielā 85A, Skrīveri, iecerēts izveidot Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru izvietojot, Dienas aprūpes centru 4 pieaugušajiem ar GRT un Dienas aprūpes centru 4 bērniem ar FT.

Grupu dzīvokļus 2 pieaugušajiem ar GRT iecerēts izveidot ēkā “Ziedugravas 10”, Ziedugravas, Skrīveru novadā.

 Vecumnieku novads:

Vecumniekos Dienas aprūpes centru veidot paredzēts ēkā Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Centrs plānots 8 pieaugušajiem ar un 19 bērniem ar invaliditāti.

 

  • Kas ir sabiedrībā balstīti pakalpojumi un kāpēc tie nepieciešami?

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ļauj cilvēkiem dzīvot ģimeniskā vidē un iekļauties sabiedrībā. Neatkarīgi no veselības traucējumiem un to smaguma, ikvienam ir tiesības uz mājokli, veselības aprūpi, izglītību, darbu un atpūtu.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem ar invaliditāti nereti nepieciešama nepārtraukta pieskatīšana. Dienas aprūpes centri nodrošinās atbalstu personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem. Centros tiks piedāvāts aprūpes pakalpojums un dažādi sociālie pakalpojumi. Ģimenēm, kurās ir cilvēks ar invaliditāti, pa dienu būs iespēja izmantot dienas aprūpes centra pakalpojumu, tādējādi neizkrītot no darba tirgus, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti tur būs nodrošināta aprūpe dienas laikā. Centrā klienti varēs saņemt arī, piemēram, sociālās un pašaprūpes iemaņu attīstīšanas pakalpojumus, dažāda veida individuālās un grupu nodarbības, konsultācijas klientiem un to ģimenes locekļiem, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas (piemēram, aušana, kokapstrāde, šūšana u.c.) un patstāvīgas funkcionēšanas prasmju attīstīšana (piemēram, mājturības darbi, kulinārijas nodarbības) u.c. pakalpojumus.

Ārvalstu un nu jau arī pašmāju nevalstisko organizāciju, kas piedāvā pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, pieredze rāda, ka daudz jēgpilnāk ir piedāvāt cilvēkiem nodarbinātības iespējas, nekā tikai brīvā laika pavadīšanas vietu. Jēgpilna nodarbe ir viens no cilvēka cieņas pamatakmeņiem.  Specializētajās darbnīcās ar klientiem strādās darbnīcas profilam atbilstošs speciālists, lai nodrošinātu darba prasmju un iemaņu apgūšanu.

Attiecībā uz bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti jāatzīst, ka vecāki nedzīvo saules mūžu. Arī daļa no ilgstošas aprūpes institūciju iemītniekiem ir izteikuši vēlmi un sāk gatavoties uzsākt patstāvīgu dzīvi.  Grupu dzīvokļa pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, patstāvīgas dzīves uzsākšanai, nodrošinās mājokli un sociālo atbalstu, kas iekļauj arī pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju.

Pakalpojums Atelpas brīdis ir domāts bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam īslaicīgai aprūpei laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Valsts apmaksāts Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, jau tagad ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā.

Bez vecāku gādības palikušiem bērniem pašreiz pašvaldības paredz veidot nelielas, ģimenes videi pietuvinātas institūcijas. Apstiprinātās prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem nosaka, ka vienā ēkā nevar būt izmitināti vairāk par 24 bērniem un vienā grupā ne vairāk par 8 bērniem. Paralēli, Valstī tiek pieņemti lēmumi par atbalsta pasākumu palielināšanu audžuģimenēm, jo neviens nevar noliegt, ka labākā vieta, kur bērnam uzaugt, ir ģimene.

 

  • Kā paredzēts izveidot un nodrošināt pakalpojumus?

Pašvaldībām ir iespēja pašām veidot un piedāvāt sociālos pakalpojumus, veidot tos sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, trūkstošos sociālos pakalpojumus pirkt no tuvākajām pašvaldībām un/vai citiem reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem.  

2018. gadā paredzēts, atvērt projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai bērniem ar invaliditāti, programmai plānoti 5 miljoni eiro (LM pasākums 9.2.2.3.). Ikvienam ir iespēja pārskatīt savas kompetences, iespējas, talantus un izvērtēt iespējas reģistrēties par sociālo pakalpojumu sniedzēju. Prasības sociālo pakalpojumu nodrošināšanai reglamentē šogad jūnijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

DI plānā ir apkopotas cilvēku ar invaliditāti vajadzības, ieskaitot detalizētu ieskatu katras pašvaldības situācijā, un tiek sniegti ierosinājumi šo vajadzību risināšanā. Vajadzību analīze (DI plāns, no 64.lp.) uzrāda pakalpojumus, kas šobrīd netiek nodrošināti pietiekamā apjomā – pieaugušajiem ar GRT grupu dzīvokļa (nepieciešami 127 personām, paredzēts izveidot pakalpojumu 115 vietām), dienas aprūpes centra (nepieciešams 193 personām, tiks izveidotas iespējas nodrošināt 158 personām) un specializēto darbnīcu pakalpojuma (nepieciešams 96, tiks izveidotas 82 vietas). Bērniem pietrūkst sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju. No ārstnieciskā personāla izvērtētajiem bērniem ar FT pietrūkst – fizioterapeitu (74%), ergoterapeitu (72%), audiologopēdu (40%) un rehabilitologu (34%). Nevalstisko sektoru aicinām veidot atbalsta grupu pakalpojumus īpašām mērķgrupām – bērnu ar FT vecākiem un cilvēkiem ar GRT.

 

  • Kādi pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti?

Zemgales reģionā, saskaņā ar izvērtēto personu apzinātajām vajadzībām, bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti paredzēts noteiktā apjomā nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus gan no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma. Būs pieejami aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļa, specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojumi un speciālistu konsultācijas. Sīkāku informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību iespējams uzzināt, vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kādus pakalpojumus pašvaldības plāno ieviest:

DI plāna 1.redakcijas teksts un informācija par sabiedriskās apspriešanas kārtību pieejama http://www.atversirdi.lv/index.php/component/k2/item/57-zemgale-publiskai-apspriesanai-nodod-deinstituzionalizacijas-plana-1-redakciju

 

Informāciju sagatavoja:

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” komunikāciju speciāliste,

Zemgales plānošanas reģions, tālrunis +371 28814226 vai +371 63021250, e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv