Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Eurodesk ziņu lapa decembrī

Ievietots 18.12.2017
 

Aicinām iepazīties ar aktuālākajiem piedāvājumiem brīvprātīgajam darbam Eiropā. Iepazīsties ar organizācijām un projektiem, kas meklē brīvprātīgos darbiniekus. Tā ir lieliska iespēja apceļot Eiropu, iepazīties ar citu valstu kultūrām, pilnveidot savas prasmes un gūt neaizmirstamu pieredzi, darbojoties visdažādākajās jomās. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, iedzīvotāju iesaistei sabiedriskajā dzīvē tās pārveidē. Tas arī palīdz uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Šīs lieliskās programas dod iespēju darboties gan valsts iestādēs, gan nevalstiskās organizācijās, kā arī iegūt jaunas emocijas, pieredzi un pozitīvas atmiņas neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem. Brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz vienlīdzīgas iespējas. Lai uzzinātu, kā pieteikties Eiropas Brīvprātīgā darba programmai, piedāvājam apskatīt arī www.zemgalei.lv/brivpratigais.

Ar piedāvājumiem var iepazīties EuroDesk sagatavotajā ziņu lapā: Spiest šeit.

Kontaktinformācija: uldis@zemgalei.lv