Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma

Ievietots 22.01.2018
 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ''Kultūra'' ietvaros ir izsludināts pieteikšanās termiņš atbalstam mākslinieku rezidencēm. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma ''Kultūra'' atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Atbalsts mākslinieku rezidencēm

No 2018.gada 15.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam mākslinieku rezidenču centriem. Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 15.februārim.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/funding-artist-residencies/

Iedvesmai var ielūkoties pieredzes videostāstā no rezidenču centra “Fabrikken” Kopenhāgenā (Dānija): https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/fabrikken-artist-residence-fair-supported-nordic-baltic-mobility-programme-culture/

Ginta Tropa 
Kultūras padomniece 

Mob. +371 26362558 
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā 
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA 
www.norden.lv