Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Zemgales Projektu Programma 2018.

Ievietots 09.04.2018
 

Šī gada 6. martā Zemgales NVO Centrs izsludināja Zemgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) saņemti 34 projektu pieteikumi.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam: 

1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 8 000 EUR

Saņemti 15 projekti, pieprasītais finansējums 26 953.66  EUR 

2. Starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR

Saņemti 10 projekti, pieprasītais finansējums  19 054.44 EUR

3. Mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Saņemti 9 projekti, pieprasītais finansējums 13 671.27 EUR 

Pavisam kopā pieprasīti 59 679.37 EUR

Pieteikumi saņemti no visa Zemgales plānošanas reģiona un aktivitāte konkursā vērtējama kā liela. Tuvāko 2 nedēļu laikā projekti tiks izvērtēti.

Konkursa rezultātus publicēsim gan mājas lapā, gan Facebook lapā facebook.com/zemgalei (aicinām sekot šai lapai), gan arī individuāli informēsim katru iesniedzējorganizāciju.

 

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.