Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Internetā bāzēti uzdevumi izglītības attīstībai – T-Challenge

Ievietots 15.01.2018
 

Projekta T-Challenge (Entrepreneurship education using challenge-based learning - no angļu val. Izaicinājumos balstīta uzņēmējdarbības izglītība) mērķis ir radīt interneta vidē bāzētus uzdevumus (WebQuest), lai ieinteresētu apmācāmos papildināt savas zināšanas mācību priekšmetā, ko tie studē. Ar šī veida aktīvo mācīšanos, kas piedāvā sensoro pieredzi, studenti var izpētīt reālās dzīves problēmas un izaicinājumus.
Šī metode attīstās ātri un arvien palielinās sekotāju skaits, ņemot vērā metodes pielāgojamību dažādām pedagoģiskām stratēģijām un pielāgošanās spējām. Tā arī paredz mūsdienīgu digitālās vides izmantošanu. WebQuest iesaistes laikā apmācāmie attīsta saikni ar mācību vielu un veido pozitīvas atmiņas no mācību procesa. Jautrā mācību sadaļa visbiežāk parādās, izmantojot šo metodi, tādējādi veidojot pozitīvu emocionālu kontaktu mācību veicināšanas nolūkā.
Tiešās mērķa grupas ir pasniedzēji un skolotāji, taču apmācāmie tiek identificēti kā netiešā mērķa grupa, kuri būs patiesie gala rezultātu labuma guvēji (WebQuests).
T-Challenge projektu finansē Eiropas Komisijas ERASMUS+ programma. Projekts ilgst 24 mēnešus, sākot no 1.novembra 2017.gadā līdz 31.oktobrim 2019.gadā.

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Par publikācijas saturu atbild tā realizētājs un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli