Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Myself & EUROPE

Ievietots 10.01.2018
 

Myself&Europe ir projekts, kura galvenie mērki ir veicināt sociālo, pilsonisko un starpkultūru kompetenču attīstību, iespējot mediju lietotprasmi un kritisko domāšanu ar izglītības un apmācību palīdzību, kā arī veicināt aktīvu Eiropas pilsonību jauniešiem ar ierobežotām iespējām un no dažādām vidēm.  Myself&Europe projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes sociālās iekļaušanas horizontālajām prioritātēm un zināšanu nostiprināšana profesionālajā izglītībā, kā arī ir plānots norādīt sistēmiskus paņēmienus profesionālās izglītības attīstībai.

Šī projekta ietvaros izstrādās inovatīvu apmācību programmu:

  • Myself&Europe mācību plāns (EQF un ECVET)

Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums pasniedzējiem un apmācītājiem
• Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums jauniešiem
• Myself&Europe izmantošanas vadlīnijas

Projekts paredz iekļaut gan mācību personālu, gan arī apmācāmos:

  • Nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši no dažādām vidēm, kuriem nepieciešama pozitīvāka attieksme (un zināšanas) attiecībā uz Eiropas projektu un ES vērtībām.
  • Augstas kvalitātes mācības un kursi joprojām ir labākais veids, kā cīnīties pret sociālo izslēgšanu, izglītības priekšlaicīgu pamešanu un izvairīties no radikālisma, kas vēlāk noved pie vardarbīga ekstrēmisma.


Instruktori, pedagogi un darbaudzinātāji:

  • Šī ir tā mērķa grupa, kas var veicināt un iespējot šīs zināšanas, iemaņas un kompetences saviem apmācāmajiem.
  • Modernizēta, informēta un spējīga profesionālās izglītības sistēma ir šobrīd svarīgāka nekā agrāk; tagad, kad Eiropa un cilvēce kopumā sastopas ar terorisma draudiem un tādējādi jaunieši bez atbilstošas ievirzes kļūst par viegliem upuriem.
  • Myself&Europe projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes sociālās iekļaušanas horizontālajām prioritātēm un zināšanu nostiprināšana profesionālajā izglītībā, kā arī ir plānots norādīt sistēmiskus paņēmienus profesionālās izglītības attīstībai.


Projektu atbalsta Eiropas Komisija. Šis materiāls atspoguļo vienīgi autora viedokli un Komisija nav atbildīga par informācijas saturu un iespējamo izlietojumu

Šī projekta ietvaros izstrādāta inovatīva apmācību programma:

• Myself&Europe mācību plāns (EQF un ECVET)
• Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums pasniedzējiem un apmācītājiem
• Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums jauniešiem
• Myself&Europe izmantošanas vadlīnijas