Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

''Svētelis'' veiksmīgi īsteno projekta aktivitātes

Ievietots 23.07.2018
 

RDC ''Svētelis'' 2018. gadā no aprīļa līdz septembrim īsteno Zemgales NVO projektu programmas projektu ''Valoda. Kultūra. Integrācija'', līguma NR.02/KMS, ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO centra finansiālo atbalstu. Projekta ietvaros 24. maijā tika organizēts izglītojošs sadraudzības pasākums ''Kultūru daudzveidība mums apkārt'' un līdz augusta beigām turpinās savu darbību neformālais Latviešu valodas klubiņš mazākumtautību pārstāvjiem. 

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās līdzdalības formu stiprināšanu, diskriminācijas mazināšanu, interešu aizstāvības prasmju attīstību, sabiedrības saliedētību, kā arī latviešu valodas prasmju nostiprināšanu mazākumtautību pārstāvju vidū.

Izglītojošs sadraudzības pasākums, ''Kultūru daudzveidība mums apkārt''

Kurā 2018. gada 24. maijā, Aktivitāšu centrā ''Zemgale'', Jelgavas novadā, Glūdas pagastā. Satikās 11 dažādu tautību pārstāvji no tādām valstīm kā Indija, Irāka, Nepāla, Kazahstāna, Turcija, Ķīna, Krievija, Ukraina, kuri dzīvo Zemgales reģionā un vietējie iedzīvotāji. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 50 dalībnieki, kuri iesaistījās radošās darbnīcās, iepazina citu tautu kultūras un atrada domu biedrus nākotnes draudzībai. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai pasākumam piesaistījām indiešu jauniešus, kas tikai šogad uzsākuši savu biznesu un atvēruši kebabnīcu Jelgavā. Dalībniekiem ļoti patika un garšoja indiešu kebabi, daži no vietējiem iedzīvotājiem šo ēdienu baudīja pirmo reizi mūžā. Liela bija arī dalībnieku interese uzklausot arodbiedrības pārstāves vēstījumu, jaunākos likumu grozījumus par darba ņēmēju tiesībām un darba devēju pienākumiem.

Neformālais Latviešu valodas klubiņš mazākumtautību pārstāvjiem 2018. gada vasarā 90h apjomā (jūnijs – 30. augusts) no Jelgavas, Jelgavas novada, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Dobeles novadiem.

Neformālajā latviešu valodas klubiņā ir iesaistījušies un savas latviešu valodas prasmes uzlabo 12 mazākumtautību pārstāvji ar nelielām latviešu valodas priekšzināšanām un 5 vietējie iedzīvotāji, kuri kā brīvprātīgie iesaistītās un sniedz atbalstu valodas apguvē klubiņa dalībniekiem. Kopīgās sarunās un spēlēs profesionālas pasniedzējas Daces Anstrates paspārnē dalībnieki sarīkojuši arī Līgo un tradīciju prezentācijas, kurās visi varēja dalīties savās pārdomās par kopīgo un atšķirīgo dažādu tautu kultūrās.

Joprojām esam atvērti jauniem brīvprātīgajiem, kuri vēlētos iesaistīties šajā jaukajā kompānijā un palīdzēt mazākumtautību pārstāvjiem iejusties vietējā sabiedrībā un uzlabot latviešu valodas prasmes. Interesenti ir aicināti pieteikties sazinoties ar projekta vadītāju uz e pastu Gunita.buse@gmail.com vai pa tālruni 29751732.

Papildus informācija par projektu:

Projekta vadītāja Gunita Bērza, tālrunis 29751732, e-pasts gunita.buse@gmail.com.

Aktivitātes tiek organizētas projekta ''Valoda. Kultūra. Integrācija'' ietvaros. Projektu finansē Kultūras ministrija un Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru.