Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Ēnosim - mācīsimies, izpratīsim un iegūsim

Ievietots 10.09.2018
 

Darbojoties sociālajā jomā jau vairāk, kā 17 gadus, esmu pamanījusi, ka tikai retais izprot, saprot un apjauš to pasauli, kas atrodas aiz aprūpes centru, pansionātu, veco ļaužu māju durvīm. Tikai retais ir bijis aiz tām, ir pārkāpis šo centru slieksni, ja vien šajos centros nav kāds no ģimenes locekļiem. Arī tas nav tas skatu punkts, lai izprastu centra ikdienu un cilvēku pasauli tajā, kā arī personāla ikdienu.

ALBA* vēlas iedibināt tradīciju, kuras ietvaros, divas reizes gadā - pavasarī un rudenī, visu aktīvo labdarības biedrību pārstāvji varētu apciemot aprūpes centrus, pansionātus, vecoļaužu mājas. Šo centru durvis būtu plaši atvērtas tieši tam, lai mēs mācītos, izprastu un iegūtu, visu dienu esot centrā un ēnojot tās darbiniekus - vadītājus, sociālos darbiniekus, aprūpētājus un citus.

Tieši pārkāpjot centra slieksni, pavadot visu dienu plecu pie pleca ar centra komandu un centra iemītniekiem, Jums taps skaidra patiesā ikdiena, tās smagums, arī prieka mirkļi, kā arī izpratīsiet, kā tieši Jūs varat  palīdzēt caur savu aktīvo labdarības biedrību šiem centriem un arī līdzcilvēkiem, kas neatrodas šajos centros.

Lai realizētu šo projektu, ALBA plāno tikšanos un sarunas Labklājības ministrijā, Latvijas pašvaldību savienībā, VSAC, SAC, kā arī ar NVO centriem visā Latvijā. Tikai caur sadarbību, informēšanu, procesu atbalstīšanu šis projekts varēs tikt realizēts centralizēti visā Latvijā.

Projekts:
1. Rudenī 18.10. un Pavasarī 18.04. 
2. Viena diena no pl.: 10:00-15:00
3. Iepriekšēja pieteikšanās konkrētā centrā, 7 dienas pirms projekta dienas.
4. Pieņemt lēmumu, ko ēnosi (centra vadītāju, aprūpētāju, sociālo darbinieku, utt.)

Ja esi aktīva labdarības biedrība un vēlies iegūt lielāku izpratni par VSAC un SAC ikdienu, kā arī Tavā reģionā ir šādi centri, bet tajos vēl neesi bijis, Tev noteikti jāizmanto šī iespēja, kas sniegs ieskatu šajā sociālās jomas lauciņā.

Pirms nolem piedalīties šajā projektā, izvērtē pats savu psiholoģisko noturību, saskarē ar veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pret dažādām neikdienišķām situcijām, kuras var būt un noteikti būs katrā no centriem. Ne visi cilvēki ir gatavi doties un izdzīvot tajos dažādas situācijas.

Laiks lieliski parādīs, kā šis projekts / tradīcija iedzīvosies un kādus rezultārus tas nesīs. Ticu, ka tas būs ļoti noderīgs mums visām iesaistītajām pusēm.

Vēlāk dalīsiemies ar savu piedzīvoto, viedokļiem, sajūtām, kādas bija visas ēnošanas dienas laikā. Kā arī padalīsimies ar bildēm, ja tādas būs tapušas dienas laikā. Bildēšana īstenojama tikai ar centra vadības atļauju un konkrētā centra iemītnieka atļauju. Būsim šajā jomā prātīgi! Jūsu stāsti tiks publicēti ALBA mājas lapā, kā pieredze un piemērs citiem.

Pirmais centralizētais VSAC un SAC apmeklējums uz kuru Jūs aicinu, plānots jau 18.10.2018. izvēloties sev tuvāko vai vēlamo centru. Ja vēlies piedalīties šajā projektā, sazinies ar ALBA rakstot uz info@alba.org.lv vai sazinoties telefoniski 26667444.

Pieteikšanās līdz 20.09.2018. nosūtīt e-pastu ar nelielu stāstu par savu aktīvo labdarības biedrību, tās darbības virzienu vai virzieniem, tieši kuru centru vēlies apmeklēt un kuru ēnot, kā arī ko tieši vēlies iegūt no šī projekta?

 

Līga Uzulniece
ALBA vadītāja