Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Iestājamies pret vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību Latvijā

Ievietots 18.09.2018
 

Reaģējot uz pēdējo gadu notikumiem, kā arī iepriekšējā nedēļā vienpadsmit Saeimas deputātu vēršanos pret Latvijas pilsonisko sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā alianse aicina būt vērīgiem pret šo negatīvo tendenci, kas ir pilsoniskās telpas sašaurinājums un demokrātisku vērtību apdraudējums Latvijā. Aktīva un stipra pilsoniskā sabiedrība ir veselīgas demokrātijas priekšnoteikums, tomēr Latvijā notiekošais vājina nevalstisko sektoru, mērķtiecīgā negatīvā retorika no konkrētiem publiskās pārvaldes pārstāvjiem un politiķiem mazina sabiedrības uzticēšanos sektoram, šķel sabiedrību un ved Latviju autoritāras valsts virzienā. Tādēļ atgādinām, ka demokrātiskā valstī pastāv:

 

Vārda un izteiksmes brīvība, kas nozīmē uzskatu brīvību, tiesības netraucēti izplatīt idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses, nebaidoties no ierobežošanas, sodīšanas vai vajāšanas. Vārda brīvība vienlaikus nozīmē arī brīvību paust idejas, kas var nepatikt kādai sabiedrības daļai, tai skaitā politiķiem.

Pulcēšanās brīvība, kas nodrošina tiesības piedalīties attiecīgajā pasākumā, tādēļ aizrādījumi, kādi sabiedrības pārstāvji drīkst piedalīties piketā, ir šīs brīvības ierobežošana.

Biedrošanās brīvība garantē tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās, un tā var tikt īstenota dažādās jomās – kultūras, sporta, mākslas, izglītības, labdarības, ideoloģiskās, interešu grupu un citas personu apvienības.

Domu, apziņas un reliģijas brīvība aizsargā ikvienas personas tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.

Turklāt šīs brīvības vienlaikus nozīmē, ka pilsoniskajai sabiedrībai, kas tās vēlas īstenot, ir tiesības piesaistīt finansējumu tās mērķu sasniegšanai.

Tai pat laikā Eiropā, tai skaitā Latvijā, pilsoniskās sabiedrības tiesības īstenot šīs brīvības tiek ierobežotas un pilsoniskās sabiedrības telpa būtiski sašaurināta. 2018.gadā starptautiska apvienība CIVICUS, kas veic regulāru pilsoniskās sabiedrības uzraudzību visā pasaulē, publicēja ziņojumu par Latvijas pilsonisko sabiedrību un tās iespējām īstenot tās pamattiesības. CIVICUS ziņojumā secināja, ka Latvijā identificējamas pazīmes, kas liecina par sašaurinātu pilsonisko telpu-, kas ir uzskatāms par demokrātisku vērtību apdraudējumu valstī, jo pilsoniskā telpa ir jebkuras demokrātiskas sabiedrības pamats, kurā pilsoniskā sabiedrība – pilsoniski aktīvie iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas -  bez tiesiskiem vai prakses ierobežojumiem var īstenot savas pamattiesības, tai skaitā biedroties, pulcēties un izteikt viedokli. Savukārt sašaurināta pilsoniskā telpa nozīmē šo tiesību īstenošanas ierobežošanu un nerespektēšanu no publiskās pārvaldes puses.

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus nepieļaut demokrātisku brīvību ierobežošanu un padarīt nevalstiskās organizācijas par ''ārvalstu aģentiem'' atšķirīgu politisku uzskatu dēļ. Aicinām nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus parakstīties zem atklātās vēstules, kas adresēta augstākajām amatpersonām un politiķiem, kur prasām reaģēt un novērst demokrātisku vērtību apdraudējumus.

Savu atbalstu lūdzam izteikt sūtot savas biedrības vai nodibinājuma nosaukumu uz e- pastu kristine.kazaka@nvo.lv

Jauku dienu vēlot,

Kristīne Kazāka 

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Pilsoniskā alianse