Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā!

Ievietots 19.09.2018
 

Jelgavas dzīvokļu īpašnieku biedrība ir noslēgusi projektu ''Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā!'' Projekta ''Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā'' mērķis ir stiprināt senioru patērētāju kritiskās domāšanas līmeni un celt mediju pratību un savu kā patērētāju interešu aizstāvību. Projekta ietvaros notika apmācības ''Medijpratība un kritiskā spriestspēja patērētāju interešu aizstāvībai'' Aucē 08.06.2018. un noslēguma konference Jelgavā 13.08.2018., lai pārrunātu ar kritiskās domāšanas un mediju pratību saistītus jautājumus. Pasākumu apmeklētāji varēja noskaidrot, kas ir ''medijpratība'' un, kāpēc tā ir nepieciešama? Iepazinās ar viltus ziņu piemēriem un mēģināja tos atpazīt. Viena no tēmām bija kritiskās spriestspējas attīstīšana patērētāju interešu aizsardzībai un ar mājokli saistītu patērētāju aizsardzības jautājumu risināšana.

 Līdz šim projekta partneris biedrība ''Auces pilsētas pensionāru apvienība'' nav organizējusi ar mediju kritisku uztveri vai patērētāju interešu aizsardzības jautājumiem saistītus pasākumus, līdz ar to projekts sniegs ieguldījumu Auces senioru patērētāju zināšanu un prasmju attīstībā.

Projektu finansiāli atbalstīja LR Kultūras ministrija, bet administrē Zemgales NVO Centrs www.zemgalei.lv

Projekta ietvaros tika izstrādāta faktu lapa un tā ir pieejama šeit.