Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Aizkraukle

Bērnu un jauniešu organizācijas

Nosaukums Biedrība "Galaktika"
Adrese Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV-5101
Mājaslapa http://www.aizkrauklesbjc.wixsite.com/bjcaizkraukle/blank-c80e
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/jauniesiem/jauniesu-organizacijas/galaktika/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Biedrība ''JES''
Adrese Purvāji, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV- 5101
Mājaslapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/jauniesi/biedriba-jes/
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/jauniesiem/jauniesu-organizacijas/jes/
Sociālo tīklu lapa Biedrība ''JES'' Facebook

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Aizkraukles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Adrese Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novads/nvo/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība "Felida"
Adrese Bērzu iela 2-20, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://www.felida.lv
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novads/nvo/
Sociālo tīklu lapa Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība
Nosaukums Aizkraukles rajona partnerība
Adrese Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://www.aizkrauklespartneriba.lv/
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novads/nvo/
Sociālo tīklu lapa Aizkraukles rajona partnerība Facebook
Nosaukums Kinoloģiskā biedrība "BALTELITE"
Adrese Jaunceltnes iela 53-35, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa https://dinozoopasaule.lv/lv/ekspertu-padomi/suni/sunu-saimniekiem/latvijas-kinologisko-biedribu-asociacija-lkba-iku-609
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novads/nvo/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija
Adrese Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV-5101
Mājaslapa http://www.lizda.lv/lv/par-mums/daliborganizacijas
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Lielo aizsprostu biedrība
Adrese Tilta iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas matemātikas skolotāju apvienība
Adrese Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/sadarbiba/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Politiski represēto apvienības Aizkraukles novada nodaļa
Adrese Lāčplēša 1a- 112. kab., Aizkraukle, LV-5101
Mājaslapa http://www.represetie.lv/par-mums/strukturvienibas/
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa

Izglītības organizācijas

Nosaukums Vecāki Aizkrauklei
Adrese Lāčplēša iela 27-100, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa https://vecakiaizkrauklei.wordpress.com/
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novads/nvo/
Sociālo tīklu lapa Vecāki Aizkrauklei Facebook

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums Aizkraukles reģionālā Tautskola
Adrese Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa Aizkraukles reģionālā Tautskola draugiem.lv

Latviešu un mazākumtautību organizācijas

Nosaukums Aizkraukles Latviešu biedrība
Adrese "Kalna Ziedi", Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://latviesubiedribas.lv/?cat=3
Info lapa http://www.rlb.lv/latviesu-organizacijas-un-skolas-arzemes/aizkraukles-latviesu-biedriba
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Aizkraukles krievu kopiena "LAD"
Adrese Lāčplēša iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Mednieku biedrība "BRIEDIS"
Adrese Draudzības krastmala 1-25, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku biedrība "Ūdele"
Adrese Lāčplēša iela 8-70, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Aizkraukle" 
Adrese Kalna iela 4-18, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku un makšķernieku klubs "Indrāni"
Adrese Jaunceltnes iela 33-16, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Policijas darbinieku mednieku klubs ''DIŽMEDNIS''
Adrese Bērzu iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa

Sociālās jomas un atbalsta organizācijas

Nosaukums Aizkraukles novada pensionāru biedrība
Adrese Daugavas iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs
Adrese Spīdolas 11-85, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://aizkrauklesppc.lv/
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas invalīdu biedrības Aizkraukles nodaļa
Adrese Lāčplēša iela 1-14, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa https://vibatsperiens.weebly.com/latvijas-inval299du-biedr299bas-fili257les.html
Sociālo tīklu lapa

Sporta, brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums Biedrība ''Motorsport77''
Adrese "Laivinieki", Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa https://the55art.wixsite.com/motorsport77
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa Biedrība ''Motorsport77'' Facebook
Nosaukums Sporta klubs "Aizkraukle"
Adrese Draudzības krastmala 6, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sporta Klubs ''Aizkraukle AV''
Adrese Sprīdīša iela 4-1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/sports/aizkraukles-sporta-centrs/sporta-klubi/sk-aizkraukle-av/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sporta klubs ''Garām ejot''
Adrese Bērzu iela 2-50, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://garamejot.lv/
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/sports/aizkraukles-sporta-centrs/sporta-klubi/sk-garam-ejot/
Sociālo tīklu lapa

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas organizācijas

Nosaukums Daugavas Ceļotājs
Adrese Maurēnu iela 4-65, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa Daugavas Ceļotājs Facebook
Nosaukums Daugavas savienība
Adrese Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Mājaslapa http://www.daugavassavieniba.lv/
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daugavas Senielejas Raganas
Adrese "Dzilnas", Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5102
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa Daugavas Senielejas Raganas Facebook
Nosaukums Kalnaziedu godi
Adrese “Kalna Ziedi”, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Info lapa http://www.interesuizglitiba.lv/sakums/pieaugusie/nvo-saraksts/
Sociālo tīklu lapa