Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Aknīstes novads

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums AMATIERU KROSA APVIENĪBA
Adrese Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Mājaslapa http://www.aka.lv/
Info lapa http://www.akniste.lv/amatieru-krosa-apvieniba-aka
Sociālo tīklu lapa AMATIERU KROSA APVIENĪBA Facebook
Nosaukums Sēlijas laivas
Adrese Augšzemes iela 8 - 3, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Mājaslapa https://selijas-laivas.business.site/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums SĒLIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS CENTRS
Adrese Skolas iela 10A, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums LANDU
Adrese "Lielāmuri", Asare, Asares pag., Aknīstes nov., LV-5210
Info lapa http://www.akniste.lv/biedriba-landu
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Novadu attīstībai
Adrese Radžupes iela 4 - 5, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums XOOMA
Adrese "Radžupes iela 4 - 5, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Attīstības un atbalsta centrs "SAVI"
Adrese "Vecmuiža"-1, Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210
Sociālo tīklu lapa

Izglītības organizācijas

Nosaukums Manai mazpilsētai Aknīstei
Adrese Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Info lapa http://www.akniste.lv/sabiedriskas-organizacijas/manai-mazpilsetai-aknistei-mma
Sociālo tīklu lapa

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums Mākslas biedrība "Octopus art projects", struktūrvienība "Mākslas un kultūras radošais centrs"
Adrese Augšzemes iela 35, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Mājaslapa http://www.octopusartprojects.eu
Sociālo tīklu lapa Mākslas biedrība

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Asare
Adrese "Piekrastes", Asares pag., Aknīstes nov., LV-5210
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku biedrība "Garie sili"
Adrese "Alņi", Aknīstes pag., Aknīstes nov., LV-5208
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums SLOKA
Adrese Parka iela 6B - 8, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Gārsenes vilks
Adrese "Krusti", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Manai mazpilsētai Aknīstei
Adrese "Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 "
Info lapa https://www.akniste.lv/mma-aktualitates
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Lauku partnerība “Sēlija”
Adrese Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Mājaslapa https://www.partneribaselija.lv/
Sociālo tīklu lapa

Sporta, brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums Amatieru krosa apvienība
Adrese Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Sociālo tīklu lapa Amatieru krosa apvienība Facebook

Sociālās jomas un atbalsta organizācijas