Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018

Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Aknīstes novads

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Attīstības un atbalsta centrs "SAVI"
Adrese "Vecmuiža"-1, Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210
Sociālo tīklu lapa

Izglītības organizācijas

Nosaukums Manai mazpilsētai Aknīstei
Adrese Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Info lapa http://www.akniste.lv/sabiedriskas-organizacijas/manai-mazpilsetai-aknistei-mma
Sociālo tīklu lapa

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums Mākslas biedrība "Octopus art projects", struktūrvienība "Mākslas un kultūras radošais centrs"
Adrese Augšzemes iela 35, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Mājaslapa http://www.octopusartprojects.eu
Sociālo tīklu lapa Mākslas biedrība

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Gārsenes vilks
Adrese "Krusti", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5218
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās sabiedrības

Nosaukums Lauku partnerība “Sēlija”
Adrese Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Mājaslapa https://www.partneribaselija.lv/
Sociālo tīklu lapa

Sporta, brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums Amatieru krosa apvienība
Adrese Saltupes iela 10, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Sociālo tīklu lapa Amatieru krosa apvienība Facebook