Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Jaunjelgavas novads

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums TREJdeviņiPŪRI
Adrese "Aptieka" - 1, Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Mājaslapa http://www.trejdevinipuri.lv/
Sociālo tīklu lapa TREJdeviņiPŪRI Facebook
Nosaukums Radi dejo
Adrese "Rati", Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/kultura/aizkraukles-novada-kulturas-nams/tautas-maksla/videjas-paaudzes-deju-kolektivs-radi/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums ATVARIEŠI, Deju klubs
Adrese Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa https://jaunjelgavasvidusskola.lv/projekti/citi
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācija

Nosaukums Sudrabkalni
Adrese Daudzeva, Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums MEDNIEKU, MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA SĒRENE
Adrese "Laucesīte", Sērenes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5123
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Staburaga Diāna"
Adrese "Rijnieki", Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Jaunjelgava"
Adrese Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "LAUCE, Mednieku klubs "
Adrese "Velme", Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daudzevas Ozolnieki, Mednieku biedrība
Adrese "Lejas Kaktieši", Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums BRIEDĀNI, Mednieku klubs
Adrese "Sprīdīši" - 15, Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Sociālo tīklu lapa

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums "Zelta saulespuķe "
Adrese Oškalna iela 6 - 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums STABURAGS, Biedrība
Adrese "Smaidas", Staburags, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Piksteres biedrība "
Adrese "Laimītes", Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Omrači "
Adrese "Strautiņi", Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "MEŽIŅŠ-2 "
Adrese Liepu iela 19A - 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums MĒS-JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLAI
Adrese Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa http://jaunjelgava.lv/wp-content/uploads/2016/05/11.05.2016._arkart._sedes_protokols.pdf
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Mārtiņa Baltās baznīcas atbalsta biedrība "
Adrese Meža iela 13, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa https://www.jaunjelgava.lv/9388/tiek-istenots-martina-baltas-baznicas-atbalsta-biedribas-projekts/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums GREBLIS
Adrese "Pagastmāja", Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Info lapa https://www.jaunjelgava.lv/nozares/sabiedribas-lidzdaliba/biedribas-jaunjelgavas-novada/biedriba-greblis/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Ekociemats, Biedrība
Adrese "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daugavas dardedze, Literātu biedrība
Adrese Mazā Daugavas iela 20, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa https://www.staburags.lv/novadu-zinas/jaunjelgavas-novada/jaunjelgavas-literatu-biedribas-daugavas-dardedze-veikums-108971
Sociālo tīklu lapa

Sociālās jomas un atbalsta organizācijas

Nosaukums Spūldzīte, Biedrība
Adrese "Skudras", Daudzeva, Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums PRAST
Adrese "Ērgļi", Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Pasaku māja "Undīne"-Zaļais ordenis
Adrese "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Garīgais Centrs-Atdzimšana "
Adrese "Bērzi" - 8, Sunākste, Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5130
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums e-kom.lv
Adrese Lāčplēša iela 2 - 3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Mājaslapa https://www.e-kom.lv/
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Kultūras veicināšanas biedrība
Adrese "Liepu iela 19 - 14, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134 "
Info lapa https://www.jaunjelgava.lv/nozares/sabiedribas-lidzdaliba/biedribas-jaunjelgavas-novada/kulturas-veicinasanas-biedriba/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums JAUNJELGAVAS INICIATĪVU CENTRS
Adrese Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Sociālo tīklu lapa

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas organizācijas

Nosaukums "Stendera klubs "
Adrese "Saulrieši", Sunākste, Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5130
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums RADI Jaunjelgavā
Adrese Līvānu iela 3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Info lapa https://www.jaunjelgava.lv/turisms/turisma-informacijas-punkts/biedriba-radi/
Sociālo tīklu lapa

Sporta un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums "Sērene, Sporta klubs "
Adrese "Smeiļi", Sērene, Sērenes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5123
Sociālo tīklu lapa