Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Jēkabpils novads

Interešu aizstāvība un profesionāļu apvienības

Nosaukums Augšzemes lauku NVO apvienība
Adrese "Kaldabruņas skola", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Lauku partnerība Sēlija
Adrese Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Mājaslapa https://www.partneribaselija.lv/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Pusnakts braucēji
Adrese "Pienenīte", Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Repiņu centrs
Adrese "Repiņi", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Ūsiņš, Biedrība
Adrese "Luģenieki", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa Ūsiņš, Biedrība Facebook Ūsiņš, Biedrība draugiem.lv
Nosaukums Zaļie jumti
Adrese "Ziedi", Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239
Mājaslapa http://www.jumti.lv/jumti/zalie-jumti
Sociālo tīklu lapa Zaļie jumti Facebook

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrības

Nosaukums Ābeļzieds, Biedrība
Adrese "Pagastmāja", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Info lapa https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/biedriba-abelziedi-izverte-paveikto-latvijas-simtgades-gada
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Cerību logi
Adrese "Lauri", Dubulti, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220
Info lapa http://jekabpilsnovads.lv/?p=19713
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Dzīves prasme
Adrese "Daugavieši", Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Gājputni
Adrese "Kastaņi" - 1, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Makšķernieku klubs Bancāns
Adrese "Dārznieki", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Pavadiņa
Adrese "Daugavas skola"", Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Sēļu pūrs "
Adrese Zaļā iela 22, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Septiņi plus
Adrese "Mazreiņi", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Akācija Plus
Adrese "Leimaņu tautas nams", Leimaņi, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums CIRKUŽI
Adrese "Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Dzīpariņš, Daudzbērnu ģimeņu apvienība
Adrese "Kurilas", Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums EKO Selonia
Adrese "Kalnāres", Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220
Sociālo tīklu lapa EKO Selonia Facebook
Nosaukums Kopā-2
Adrese "Grečo", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Saime
Adrese "Rubeņu skola", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Ūdenszīmes
Adrese "Mežmāras", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Mājaslapa http://www.udenszimes.lv/cms/
Sociālo tīklu lapa Ūdenszīmes Facebook

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Dunavas Mednieku Kolektīvs
Adrese "Vītiņi", Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Graudiņi, Mednieku klubs
Adrese "Līči", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Kaldabruņa, Mednieku kolektīvs
Adrese "Kalnāres", Kaldabruņa, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums LĀČI, Mednieku klubs
Adrese "Skrimbļi", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Leimaņi, Mednieku klubs
Adrese "Jaunsīļi", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednis, Mednieku biedrība
Adrese "Ošlejas", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sencis, Mednieku klubs
Adrese "Vecslokas", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa

Bērnu un jauniešu organizācijas

Nosaukums Ballūn
Adrese Aldaunes iela 5 - 9, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Izaicini sevi, Biedrība
Adrese "Mazrēpšenieki", Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223
Mājaslapa http://izaicinisevi.lv/?fbclid=IwAR0OYU064S77xsnDd4L6N4EmnJQjSq8XZIzMzEF2JcDL7DGDuHOPmBBz8p8
Sociālo tīklu lapa Izaicini sevi, Biedrība Facebook