Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Krustpils novads

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas organizācijas

Nosaukums Ungurmuiža
Adrese "Ambulance", Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/ungurmuiza
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daugavas Pārupieši
Adrese "Zeltiņi", Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238
Mājaslapa http://www.parupiesi.lv/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Augšistaba
Adrese "Medņuāres" Medņi. Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236
Info lapa http://www.parupiesi.lv/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daugavas Pārupieši
Adrese "Zeltiņi", Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238
Mājaslapa http://www.parupiesi.lv/
Info lapa https://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/daugavas-parupiesi
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Mednieku biedrība "Daugava"
Adrese "Skabarga", Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku biedrība Medību formējums "Cukurfabrika"
Adrese "Līči", Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku un makšķernieku biedrība "Ataša"
Adrese "Stūrīši", Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums MRS Mednieku klubs
Adrese "Māliņi", Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums ZĪLĀNI, MEDNIEKU BIEDRĪBA
Adrese "Kalves", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Dabas resursu aizsardzības biedrība
Adrese "Ezerkrasti", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Sociālo tīklu lapa Dabas resursu aizsardzības biedrība Facebook
Nosaukums Brēķu students, Mednieku klubs
Adrese "Mednieku māja", Mežāres pag., Krustpils nov., LV-5226
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Vīpietis, Mednieku klubs
Adrese "Vālodzīte", Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238
Sociālo tīklu lapa

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums ALLA PRIMA
Adrese Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Jēkabpils latviešu biedrība
Adrese "Kalves", Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Info lapa http://www.bdaugava.lv/zinas/aicinajums-ziedot-jekabpils-aizsargu-nama-ara-pulkstena-atjaunosanai/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Liepene
Adrese "Liepenes pamatskola", Medņi, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5236
Mājaslapa https://liepene.jimdofree.com/
Info lapa https://www.krustpils.lv/jaunumi/400-biedriba-liepene-aicina-piedalities-akcija-kaiminus-iepazistot
Sociālo tīklu lapa

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Senioru biedrība Pīlādzītis
Adrese Liepu iela 2, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/senioru-biedriba-piladzitis
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Lauku sieviešu klubs "Dore"
Adrese Liepu iela 14a, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/lauku-sieviesu-klubs-dore
Sociālo tīklu lapa Lauku sieviešu klubs
Nosaukums ROTANSS
Adrese "Ķieģeļi", Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/rotanss
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Abra
Adrese Liepu iela 6, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mīļdzīvnieku biedrība
Adrese "Līči", Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Sociālo tīklu lapa Mīļdzīvnieku biedrība Facebook
Nosaukums Četras kājas
Adrese "Līči", Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5202
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Baļote, Biedrība
Adrese Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Eksavi
Adrese "Daugavieši", Sunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums InSpe
Adrese "Kūkas Nr.2"-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa InSpe Facebook
Nosaukums Vīpes stils
Adrese "Imanti", Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums SILTA SIRDS
Adrese "Celmiņi", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Aloksnīte
Adrese "Kokles", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība "Dzirnakmens"
Adrese "Neretas 8"-14, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/kopienas-iniciativu-atbalsta-biedriba-dzirnakmens
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Āveskalni
Adrese "Āveskalni", Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Daugaviņa
Adrese "Kalmītes", Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204
Sociālo tīklu lapa

Bērnu un jauniešu organizācijas

Nosaukums Ašie lūši
Adrese "Neaizmirstules", Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa

Izglītības biedrības

Nosaukums ELPAS
Adrese "Druvasnieki 16A", Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV-5226
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa

Sporta organizācijas

Nosaukums SKN Sports
Adrese "Piejūti 2", Piejūti, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Mājaslapa http://www.sknsports.lv/
Sociālo tīklu lapa SKN Sports Facebook
Nosaukums SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI
Adrese Dārzupītes iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Sociālo tīklu lapa SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI Facebook
Nosaukums Jāņa Āboliņa sporta klubs
Adrese "Zīlāni", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Sociālo tīklu lapa Jāņa Āboliņa sporta klubs Facebook
Nosaukums JĒKABPILS RAJONA BĒRNU UN VECĀKU SPORTA BIEDRĪBA "ZVAIGZNES KALNS"
Adrese "Madaras", Zilāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
Info lapa http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/alla-prima
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums STULPIŅI
Adrese "Stulpiņi", Stulpiņi, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums KROKUS
Adrese "Almas", Variešu pag., Krustpils nov., LV-5236
Mājaslapa https://www.stirnubuks.lv/
Info lapa https://www.krustpils.lv/jaunumi/2686-krustpils-novada-sporta-biedriba-krokus-gatavojas-but-gaismas-cela
Sociālo tīklu lapa