Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Neretas novads

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Vēveri
Adrese Nākotnes iela 21-15, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=918
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums UPMALES MANTINIEKI
Adrese "Pauperi", Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=912
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Nirica
Adrese Jāņu iela 9-4, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=908
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Uzņēmuma attīstībai un inovācijai, Biedrība
Adrese Kalēju iela 29 - 4, Nereta, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Aizkraukles rajona mednieku biedrība "ALNIS"
Adrese Kalna iela 8, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Kurmenes mednieku klubs
Adrese "Kurmenes mednieku klubs", Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Meža mājas"
Adrese "Irši", Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku kopa "ZALVĪTE"
Adrese "Putniņi", Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5112
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Nereta, Mednieku klubs
Adrese "Jāņi", Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums ĒRBERĢE, Mednieku klubs
Adrese Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sproģi, Mednieku klubs
Adrese "Palmas", Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Kutuzovieši
Adrese "Līgas" - 11, Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "SLOKAS, Mednieku un makšķernieku klubs "
Adrese "Viņaukas", Viņaukas, Pilskalnes pag., Neretas nov., LV-5110
Sociālo tīklu lapa

Sporta organizācijas

Nosaukums SAULES SPORTA KLUBS
Adrese Pasta iela 8-1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=914
Sociālo tīklu lapa SAULES SPORTA KLUBS Facebook
Nosaukums SASHA Motorsports
Adrese "Gundegas" - 1, Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112
Sociālo tīklu lapa

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Ērberģietes
Adrese Skolas iela 2B, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=906
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Pumpuriņi
Adrese "Atpūtas", Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5112
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=916
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Tēvzemes aizstāvju barikādes "
Adrese Daugavpils iela 4, Nereta, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Info lapa https://www.delfi.lv/news/versijas/tevzemes-aizstavju-barikades-atklata-vestule-par-ligumu-ar-sveto-kreslu.d?id=3880238
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums RADIŅI
Adrese "Skruzāni", Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Lauku jaunā inteliģence
Adrese "Krasti", Krasti, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Geo-Dynamica
Adrese "Garās Druvas", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
Sociālo tīklu lapa

Sociālās jomas un atbalsta organizācijas

Nosaukums Sieviešu organizācija "Neretas papardītes"
Adrese Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118
Info lapa http://neretasnovads.lv/?page_id=910
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums OGLE
Adrese "Albretes", Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Īstās Mājas "
Adrese Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 - 27, Nereta, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118
Sociālo tīklu lapa

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība
Adrese "Riekstiņi", Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Info lapa http://neretasnovads.lv/?p=6037
Sociālo tīklu lapa