Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Skrīveru novads

Bērnu un jauniešu organizācijas

Nosaukums Kultūras attīstības aģentūra
Adrese “Robežas”-1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Skrīveru pagasta pensionāru biedrība
Adrese Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Zaļais pulss
Adrese Ābeļu iela 8, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sasniedzam kopā!
Adrese "Zemkopības institūts 14" - 1, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., LV-5125
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sapropeļa un Organisko Produktu Ražotāju Asociācija
Adrese Ābeļu iela 8, Zemkopības institūts, Skrīveru nov., LV-5125
Info lapa https://www.skriveri.lv/lv/kontakti/deputati-un-pienemsanas-laiki/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru Padome
Adrese Zemkopības Zinātniskais institūts, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5126
Info lapa https://www.arei.lv/lv/raksts/2020-07-08/lauku-izmeginajumu-eksperimentu-skate-2-julija-arei-norisinajas-ikgadeja-lauku
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Dižsusuri
Adrese "Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 "
Info lapa https://www.skriveri.lv/events-list/jauniesu-deju-kolektiva-dizsusuri-sadancis/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Meklēšanas vienība ZVAIGZNE
Adrese "Zemkopības institūts 18"-17, Zemkopības institūts, Skrīveru pagasts, Skrīveru novads, LV-5125
Mājaslapa http://www.mvz.lv/
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Skrīveru Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Adrese Daugavas iela 70, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums VARAM UN DARĀM
Adrese Daugavas iela 96-6, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Vides un veselības saime
Adrese "Ragāres", Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa Vides un veselības saime Facebook

Izglītības organizācijas

Nosaukums Vecāki Skrīveriem
Adrese Aizkraukles iela 34, Skrīveri, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa Vecāki Skrīveriem Facebook

Kultūras un mākslas organizācijas

Nosaukums Skrīveru taurētājs
Adrese Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125Lakstīgalu iela 12, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Info lapa https://www.skriveri.lv/lv/kultura/skriveru-kulturas-centrs/pasdarbibas-kolektivi/ https://sacziedugravas.lv/2016/01/02/skriveru-tauretajs-pieskandina-ziedugravas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums ”Dzēses” tautas deju klubs
Adrese Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa ”Dzēses” tautas deju klubs Facebook
Nosaukums Gleznošanas studija DĪVA art
Adrese Dzelzceļnieku iela 28, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Rīgas Marsela Prusta biedrība
Adrese Sporta iela 9, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Skrīveru teātris
Adrese Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Mednieku klubs "SKRĪVERI"
Adrese Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Ašķeres biedrība
Adrese Smilšu iela 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Skrīveru pagasta pensionāru biedrība
Adrese Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa

Sporta, brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums A1 INTERNATIONAL LATVIAN SPORT & CULTURAL ASSOCIATION
Adrese Daugavas iela 108, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "MonAuto Carting, Sporta klubs "
Adrese Vēja iela 5, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Info lapa http://www.aizkraukle.lv/lv/2019/12/13/jauniesi-apgus-kartinga-vadisanas-iemanas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums World in the pocket
Adrese "Miemas", Skrīveru nov., LV-5125
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Skrīveri un Aizkraukle, Bērnu un jauniešu handbola klubs "
Adrese Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125"
Info lapa https://likumi.lv/ta/id/121687-par-sabiedriska-labuma-organizacijas-statusa-pieskirsanu-biedribai-bernu-un-jauniesu-handbola-klubs-skriveri-un-aizkraukle
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sporta klubs ''SKRĪVERI''
Adrese “Rūpali”, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Ūdens motosporta klubs ”ART Racing”
Adrese Pīlādžu iela 38, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Mājaslapa http://www.artracing.lv/
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas organizācijas

Nosaukums Rīgas Marsela Prusta biedrība
Adrese Sporta iela 9, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Vides un veselības saime
Adrese "Ragāres", Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa Vides un veselības saime Facebook
Nosaukums LABLAIKI
Adrese Dzelzceļnieku iela 8, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Sociālo tīklu lapa LABLAIKI Facebook
Nosaukums Mēs no Zaļas Zemes
Adrese Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Skrīveru attīstības biedrība
Adrese “Kalnieši”, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Zaļais pulss
Adrese Ābeļu iela 8, Zemkopības institūts, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Mēs no Zaļas Zemes
Adrese Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Info lapa http://www.skriveri.lv/lv/sabiedriba/biedribas/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums BARAVIKA
Adrese "Bērzu iela 13, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 "
Sociālo tīklu lapa