Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Viesītes novads

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienības

Nosaukums Garage
Adrese "Sporta iela 27 - 4, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Laimes mārks, Biedrība
Adrese "Spārītes", Elkšņu pag., Viesītes nov., LV-5217 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sēlijas baznīcas
Adrese Vaļņu iela 14, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas putnkopības asociācija
Adrese Vilciņi, Saukas pag., Viesītes nov., Latvija, LV-5224
Mājaslapa https://www.majputni.lv/
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sēļu zīle
Adrese Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV–5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Rites biedrība
Adrese Rite, Rites pagasts, Viesītes novads, Latvija, LV-5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums RITTEN
Adrese "Cīruļi", Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa

Izglītības organizācijas

Nosaukums Elkšņu kultūrvides centrs
Adrese Elkšņu pamatskola, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, Latvija, LV-5224
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Rites Tautskola
Adrese Rites skola, Rites pag., Viesītes nov., Latvija, LV-5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa

Mednieku un makšķernieku organizācijas

Nosaukums Mednieku un makšķernieku kolektīvs "DRUVAS"
Adrese "Druviņas 6" - 17, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku un makšķernieku kolektīvs "DRUVAS"
Adrese "Druviņas 6" - 17, Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums MK Ritieši
Adrese "Grunduļi", Rites pag., Viesītes nov., LV-5228 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Biedrība "PIKSTERE"
Adrese "Ceplīši", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku biedrība "LONE"
Adrese Ezera iela 5, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV-5224
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Gambija"
Adrese "Meža Stauģi", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Sperjāņi"
Adrese "Bisenieki", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku klubs "Znotiņi"
Adrese Sporta iela 27-12, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Mednieku un makšķernieku kolektīvs "ELKŠŅI"
Adrese "Upelnieki', Elkšņu pagasts, Viesītes novads, LV-5217
Info lapa http://www.lms.org.lv/biedri/selijas-regions/
Sociālo tīklu lapa

Sociālās jomas un atbalsta organizācijas

Nosaukums Cerību krustceles
Adrese Smilšu iela 14, Viesīte, Viesītes novads, Latvija, LV-5224
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība
Adrese Kaļķu iela 1, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Mājaslapa http://cistiskafibroze.lv/
Sociālo tīklu lapa Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Facebook

Sporta, brīvā laika pavadīšanas un veselīga dzīvesveida organizācijas

Nosaukums Pirmā Avēnija
Adrese "Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Motoru sporta klubs
Adrese Žievalti, Viesītes pagasts, Viesītes novads, Latvija, LV-5224
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa Motoru sporta klubs Facebook
Nosaukums Biedrība "Selonia velo"
Adrese Raiņa iela 2/4, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Mājaslapa http://www.selonia.lv/
Sociālo tīklu lapa Biedrība

Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas organizācijas

Nosaukums RITTEN
Adrese "Cīruļi", Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Sēļu klubs
Adrese Smilšu iela 26–15, Viesīte, Viesītes novads, Latvija, LV-5237
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Saukas Dabas Parka Biedrība
Adrese "Pagastmāja", Saukas pagasts, Viesītes novads, LV-5224
Mājaslapa http://www.saukasdabasparks.lv/SDPBiedriba.htm
Sociālo tīklu lapa Saukas Dabas Parka Biedrība Facebook
Nosaukums VĀRAVA
Adrese Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes nov., Latvija, LV-5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa

Latviešu un mazākumtautību organizācijas

Nosaukums DZIRNUPĪTE
Adrese "Mežlauki", Apserde, Elkšņu pag., Viesītes nov., LV-5217
Sociālo tīklu lapa

Pilsoniskās savienības

Nosaukums Sēļu zīle
Adrese Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV–5237
Info lapa http://www.viesite.lv/?page_id=44173
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums Saukas Sabiedriskais Centrs
Adrese "Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV-5224 "
Sociālo tīklu lapa
Nosaukums "Zīle"
Adrese "Birzītes" - 2, Viesītes pag., Viesītes nov., LV-5237 "
Sociālo tīklu lapa