Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018

Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Par mums

Biedrība „Zemgales NVO Centrs" veiksmīgi darbojas kopš 1998.gada 14.decembra, kad to kopā izveidoja vairākas nevalstiskās organizācijas. Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Septiņpadsmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Dibināšanas datums
1998.gada 14.decembris

Mērķis
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību Zemgales reģionā.

Uzdevumi

  • Informācija
  • Konsultācijas
  • Izglītojoši pasākumi
  • Tehniskais atbalsts

Filozofija
Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un to brīvā un tiesiskā izpausme ir valsts augstākā pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko esam izvirzījuši par savas darbības pamatelementu. Nevalstiskās organizācijas Latvijā līdzās brīviem un atbildīgiem cilvēkiem ir pilsoniskās sabiedrības pamatelements.

Vīzija
Zemgales reģiona nevalstiskās organizācijas aizstāv un risina sabiedrības intereses valsts, pašvaldību un citu organizāciju līmeņos, tādējādi ietekmējot tiesiskas, pilsoniskas sabiedrības veidošanos Zemgales reģionā.


Vērtības

Cilvēks kā pamatvērtība
Latvija ir izvēlējusies demokrātiskas attīstības ceļu. Cilvēks, viņa dzīvība, brīvība, cieņa un tiesības ir augstākā demokrātijas pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Visu vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko Zemgales NVO Centrs ir izvirzījis par savas darbības pamatelementu.

Dažādu līmeņu pieeja
Zemgales NVO centrs aktīvi plāno, koordinē, īsteno un izvērtē projektus vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pieredze mērojama dažādos līmeņos: no NVO informācijas dienām Jelgavā, Jēkabpilī, Dobelē līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektam ar Latīņamerikas valstīm.

Dalīšanās pieredzē
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - ja tavi cilvēki attīstās, attīstās arī tava organizācija. Cilvēks, attīstot organizāciju, attīsta un veido kopējo sabiedrību. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs kvalitātes celšanā.