Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Bezmaksas pakalpojumi

Zemgales NVO Centrs organizācijām un klientiem piemēro individuālu pieeju un tiešo komunikācijas metodi. Tie ir veiksmes rādītāji, kas veido ilgtspējīgu sadarbību un savstarpēju uzticību. Sadarbības tīkls ar plaša līmeņa speciālistiem (semināra vadītāji, tulki, grāmatvedības speciālisti) sniedz pieviento vērtību sniegtajam pakalpojumam un servisam.

Informatīvie semināri un apmācības
Piedāvājums
 • NVO info dienas (Zemgales pilsētās)
 • Apmācības jaunajām NVO
 • VID semināri par gada pārskatiem un grāmatvedību NVO
 • Apmācības par grāmatvedību un lietvedību
 • Mūžizglītības programmas, ES programma „Jaunatne darbībā", fondi, diskusiju cikli
 • Informatīvās skolu, universitāšu vizītes
Informatīvie pasākumi
Piedāvājums
 • Informatīvie materiāli, aktuālā informācija, NVO literatūra
 • Ziņas pa e-pastu (vairāk kā 2 000 tiešo saņēmēju):
  • NVO Ziņas (vairākas reizes mēnesī)
  • Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK (reizi mēnesī)
  • Jauniešu apmaiņu piedāvājumi (vairākas reizes mēnesī)
  • Eiropas brīvprātīgā darba piedāvājumi (vairākas reizes mēnesī)
 • NVO sadaļu uzturēšana Zemgales pašvaldību portālos (piemēram, www.jelgava.lv/nvo)
 • Starptautisko partneru meklēšana, fondu informācija, projektu sadarbības piedāvājumi
Maksas pakalpojumi