Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Vēsture

2015

Zemgales NVO Projektu Programmā ar Kultūras ministrijas atbalstu jau pieejami 24 000 EUR, atbalstot 21 projektu pilsoniskās sabiedrības, starpkultūru dialoga un mazākumtautību jomā. Interesantākais no projektiem saistīts ar Ozolniekos dzīvojošo ķīniešu un latviešu kopīgiem pasākumiem integrācijas jomā. Īstenotas vairākas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no Latvijas, Rumānijas, Jordānijas, Ēģiptes. Zemgales NVO Centrā kopā uzņemti 6 brīvprātīgie – 3 Jelgavā un 3 Vecumnieku novadā. Sociālo tīklu lietotāju skaits sasniedzis 4000, nodrošinot plašu publicitāti Zemgales NVO iespēju ziņām.  

2014

Turpināta NVO atbalsta tīkla darbības nodrošināšana Zemgalē un papildus tam ar Kultūras ministrijas atbalstu izveidota Zemgales NVO Projektu Programma ar kopējo finansējumu 22 000 EUR. Rezultāts: atbalstīti 15 projekti visā Zemgales reģionā. Aktīva sadarbība notiek ar WE Center Jordānijā, kur nosūtīti jau 6 brīvprātīgie, organizēti apmācību semināri un jauniešu apmaiņas. Atbalstīts ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības projekts ''SEED'' (VIAA), kur Zemgales NVO Centrs ir kā vadošais partneris, koordinējot projektu sociālās uzņēmējdarbības jomā un izstrādājot apmācību programmu. Sasniegts rekordliels gada apgrozījums, kas nu jau pārsniedz 200 000 EUR 2014.gadā.

2013

Īstenoti vairāki projekti ar partneriem Eiropā – noslēgušās Grundtvig partnerības, nodrošināta iespēja 5 brīvprātīgajiem iesaistīties Eiropas brīvprātīgajā darbā, tostarp vienai no brīvprātīgajām bijusi iespēja 12 mēnešus piedalīties brīvprātīgā darba projektā Krievijā, Kamčatkas dabas parkā. Veikti vairāki pētījumi sadarbībā ar LLU. Attīstīta saimnieciskā darbība (tulkojumi un valodu kursi), tā nodrošinot līdzfinansējumu ieviestajiem projektiem. Uzsākta dalība IZM Strukturētā dialoga darba grupā, pārstāvot Zemgales reģionu.

2012

2012. gadā tika uzsākta aktīvāka sadarbība ar Jēkabpils un Aizkraukles apkārtnes organizācijām, nodrošinot vietējo konsultantu darbu. Dalība Jelgavas domes jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā. Tiek attīstīts valodu apmācību piedāvājums, nodrošinot angļu, krievu, spāņu, franču, vācu un skandināvu valodas gan Jelgavā, gan Rīgā.

2011

2011.gadā Zemgales NVO Centrs aktīvi iesaistījās Eiropas Savienības centralizēto projektu īstenošanā, nodrošinot dalību divos projektos - brīvprātīgā darba projekts Nikaragvā un Grundtvig daudzpusējais projekts par neformālajām apmācībām pieaugušo izglītības jomā. Turpināts darbs pie NVO atbalsta sniegtšanas Zemgales reģionā. 2012. gadā plānots nodrošināt vairāk iespējas NVO vadītājiem piedalīties starptautiskās apmaiņās.

2010

Uzsākti projekti „Zemgales NVO sektora stiprināšanas pasākumi", "Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā" un demokrātijas projekts "Democracy. Democracy. Creativity". Izveidota sadaļa "Līdzdalība". Zemgales NVO Centrs pievienojas Twitter sociālajam tīklam.

2009

Zemgales NVO Centra ziņas pa e-pastu saņem vairāk kā 2 000 tiešie saņēmēji (nevalstiskās organizācijas, institūcijas, masu mediji, jaunieši). Uzsākta trīs gadu partnerība mūžizglītības programmā "Grundtvig". Atvērta jauna informatīvā platforma www.zemgalei.lv.

2008

NVO datubāzes atjaunošana. Uzsākta trīs gadu partnerība mūžizglītības programmā „Leonardo da Vinci". Zemgales NVO Centra stratēģiskā plānošana. Ar 18 speciālistiem no vairākās Eiropas valstīm tiek izveidota Jauniešu organizāciju efektivitātes rokasgrāmata.

2007

Tiek izveidots jauns atbalsta punkts Jēkabpilī. Uzsākta sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu un vairākiem fondiem, kas tiek aicināti uz NVO Informācijas dienām. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts. NVO popularizēšanas kampaņa.

2006

Paplašinās darbības teritorija - Zemgales reģions (Jelgava, Dobele, Bauska, Jēkabpils, Aizkraukle). Ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstu tiek uzsākta valsts programma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. - 2009.gads" - Zemgales NVO Resursu centrs. Uzsākts darbs pašvaldības un Zemgales plānošanas reģiona komisijās un darba grupās.

2005

Organizācija tiek pārreģistrēta par biedrību ar jaunu valdes sastāvu. Starptautiska apmācību kursa organizēšana Ohridā, Maķedonijā.

2004

Zemgales NVO Centrs kļūst par ES izglītības programmas „Jaunatne darbībā" (lidz 2006. gadam - „Jaunatne") un informatīvā tīkla „Eurodesk" reģionālo koordinatoru Zemgales reģionā. Organizācijā tiek uzņemti pirmie starptautiskie brīvprātīgie (Francija, Beļģija).

2003

Angļu valodas apmācības klubs un datorapmācības NVO līderiem. Jelgavas domes mājas lapā tiek izveidota sadaļa NVO un Jauniešiem, kuru koordinē Zemgales NVO Centrs.

2002

Uzsākti programmas ''Jaunatne'' Eiropas brīvprātīgā darba nosūtīšanas projekti. Zemgales NVO Centru sāk atbalstīt Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programma un Jelgavas dome.

2001

Sorosa Fonds - Latvija NVO atbalsta projekts. Sadarbībā ar Nīderlandes vēstniecību - informatīvās skolu vizītes.

2000

Interneta pieejas punkta izveide nevalstiskajām organizācijām. Otrā NVO stažieru skola.

1999

Tiek atvērta Cilvēktiesību atbalsta tīkla Jelgavas nodaļa. Pirmā stažieru skola, kuru pabeidz pašreizējais valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

1998

14.decembrī 12 nevalstiskās organizācijas dibina Zemgales NVO Centru. Valdes sastāvā tiek ievēlēti 11 valdes locekļi. Iesākumā darbības teritorijā ietilpst Jelgava, Dobele, Bauska. Organizācijas darbības uzsākšana, konsultācijas par NVO reģistrēšanu, darbinieku apmācības. NVO atbalsta centra ES PHARE programmas projekts.