Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Projektu programma

2018. gadā Zemgales NVO projektu programmā atbalstīti 18 projekti

Šogad Zemgales NVO Centra izsludinātajā  NVO projektu programmā atbalstu savu ideju realizēšanai ieguva 18 biedrības. Katrā jomā tika atbalstīti 6 projekti. Kopā līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) tika saņemti 34 projektu pieteikumi – 15 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti; 10 starpkultūru dialoga projekti; 9 mazākumtautību iniciatīvu projekti. Pavisam kopā pieprasīti 63 671,87 EUR, savukārt konkursam pieejami 24 000 EUR – katrā jomā 8 000 EUR.
Piezīme:  Norādītais projektu apraksts iegūts no projektu pieteikumiem un plānotās aktivitātes var mainīties atkarībā no piešķirtā budžeta (visiem projektiem piešķirtais finansējums ir mazāks par pieprasīto).

Atbalstītie pilsoniskās sabiedrības projekti

Organizācija Biedrība "Jelgavas dzīvokļu īpašnieku biedrība"
Projekta nosaukums "Senioru patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana Zemgales reģionā"
Apraksts Projekta mērķis:
Stiprināt senioru patērētāju kritiskās domāšanas līmeni un celt mediju pratību un savu kā patērētāju interešu aizstāvību.
Plānotās aktivitātes: 
 • Faktu lapas par kritiskās domāšanas aspektiem izstrāde.
 • Apmācību semināri un Aucē un Bauskā par kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanu. Apmācībās tiks skaidrota medijpratības nozīme, sniegti viltus ziņu piemēri un ieteikumi to atpazīšanai. Viena no nozīmīgākajām tēmām ir kritiska spriestspējas attīstīšana patērētāju interešu aizsardzībā māju apsaimniekošanā. Apmācībās notiks praktiska darbošanās, individuāli un grupās par dažādiem informācijas gudras izvērtēšanas, veidošanas jautājumiem.
 • Medijpratības konference Jelgavā veltīta Latvijas simtgadei!
Pieprasītais finansējums: 1997,60 EUR
Piešķirtais finansējums 1500 EUR
Organizācija Biedrība "Jelgavas attīstībai"
Projekta nosaukums "Konference Jelgavas nākotne = mūsu nākotne"
Apraksts

Projekta mērķis:

kopā aicināt aktīvus sabiedrības pārstāvjus, arhitektus, būvniekus, plānotājus, politiķus un citus interesentus, lai diskutētu par kvalitatīvu pilsētas telpas veidošanu, īpaši Jelgavas centra un ūdensmalu attīstības redzējumu.

Plānotās aktivitātes: 

 • Konference, kas veltīta jelgavnieku iespēju un tiesību paplašināšanai, aktīvi iesaistoties pilsētas vides veidošanā un savas dzīves vides kvalitātes celšanā. Konferencē būs iespēja aplūkot studentu un skolēnu radošo ideju vizualizācijas par Jelgavas centra un ūdensmalu iespējamo attīstību. Tiks apkopotas sagatavotās vizualizācijas un konferences gaitā gūtās atziņas par Jelgavas attīstības vēlamajiem virzieniem un tās tiks iesniegtas pašvaldībā, kā arī publicētas mēdijos un sociālos tīklos.
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1300 EUR
Organizācija Biedrība "Zariņš & CO"
Projekta nosaukums "Neizplati viltus ziņas, radi to saturu pats!"
Apraksts

Projekta mērķis:

dot iespēju Jelgavas un tās apkārtnes jauniešiem apgūt medijpratību praksē, darot to kopā ar profesionāliem žurnālistiem un mediju vides ekspertiem. Ļaujot uzzināt, kas tad īsti ir žurnālistika? Kam un kāpēc tā ir vajadzīga? Kā atšķirt īstu žurnālistiku no reklāmas vai propagandas?

Plānotās aktivitātes: 

 • Meistardarbnīcas, kurās tiekoties ar speciālistiem, jaunieši varēs iepazīt laikraksta tapšanas specifiku, uzzināt, kā top raksti un ilustrācijas avīzei un mācīties tos radīt paši saviem spēkiem, kā vienu no būtiskākajiem gala rezultātiem uzstādot mērķi, izveidot laikrakstā “Zemgales Ziņas” pielikumu jauniešu auditorijai, kura saturu veidotu paši jaunieši, kā arī izpratnes veicināšanu jaunatnē par iespēju un nepieciešamību viedokļu dažādības paušanai valstī un pašvaldībās.
Pieprasītais finansējums: 1900EUR 
Piešķirtais finansējums 1000 EUR
Organizācija Biedrība "Dimzēni"
Projekta nosaukums "Mēs Latvijā un pasaulē'' - izcili personību stāsti Zemgalē"
Apraksts

Projekta mērķis:

veidot lielformāta fotogrāfiju izstādi „MĒS LATVIJĀ un PASAULĒ” - 12 stāstus par izcilām mākslas un kultūras personības, kuras dzimušas un skolojušās Zemgalē – Jelgavas novadā un Jelgavā, un tieši tagad sniedz savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Viņu vidū ir izcili fotogrāfi, mākslinieki, dizaineri, dziedātāji, rakstnieki, dramaturgi, gleznotāji, grafiķi, zinātnieki, sportisti, skolotāji un citu jomu pārstāvji, kuri pelnījuši ievērību Latvijas dzimšanas gadā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Ceļojoša izstāde, kas būs skatāma arī Jelgavas novadā un citviet Zemgalē.
Pieprasītais finansējums: 2130 EUR
Piešķirtais finansējums 1400 EUR
Organizācija Biedrība "Jēkabpils mantojums"
Projekta nosaukums "Stipra Dzimta – stipra Valsts"
Apraksts

Projekta mērķis:

caur dzimtu vēsturi veicināt valsts vēstures izpēti un saglabāšanu, veidot piederības sajūtu vietai un valstij.

Plānotās aktivitātes: 

 • 6 semināri dzimtu pētīšanā. Semināri
  tiks rīkoti 6 dažādās Zemgales pilsētās. Tie sniegs zināšanas par pētniecības resursiem un metodoloģiju. Dalībniekiem tiks
  izsniegti sagatavotie metodiskie materiāli.
 • Facebook lapas "dzimtaspetnieciba" izveidošana problēmu apspriešanai, domu, pieredzes apmaiņai, kā arī konsultāciju saņemšanai.
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1400 EUR
Organizācija Biedrība "Vides un tūrisma klubs "Sēlija""
Projekta nosaukums "Kur diži koki – dižiem cilvēkiem augt"
Apraksts

Projekta mērķis:

caur dabas izziņas procesu veidota sabiedrības izpratne par dabas unikalitāti un kultūrvēsturisko vērtību, iedzīvotāju piederības sajūta savam novadam, lokālpatriotisms un plašai sabiedrībai nodrošināta informācijas pieejamība par unikālajiem dabas objektiem.

Plānotās aktivitātes: 

 • Ekspedīcijas dižkoku meklēšanai. Sabiedriskais dižkoku monitorings.
 • Paraugdemonstrējums un konsultācijas dižkoku kopšanai.
 • Lielgājiens – dižkoku popularizēšanai.
 • Brīvprātīgo Flashmob akcija slēgtās Sēlpils skolas koku un cilvēku godināšanai.
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saukas Dabas parku.
 • Stenda uzstādīšana Jaunsēlpilī, kur vislielākā dižkoku (Svētvietu) koncentrācija Sēlpils pagastā.
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1400 EUR

Atbalstītie starpkultūru dialoga projekti

Organizācija Biedrība "Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Jelgavas nodaļa"
Projekta nosaukums "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt un stiprināt vispusīgu izpratni un sadarbību starp dažādām paaudzēm un etniskām grupām, kurus saista vienotas ar kaulu sistēmas saistītas veselības problēmas, saliedējot sabiedrības locekļus Latvijas Valsts kultūrvēsturiskajām vērtībām saistībā ar Latvijas simtgadi.

Plānotās aktivitātes: 

 • Diskusija un kustību aktivitātes.
 • Artrīta dienai veltīts pasākums. Psihologa lekcija.
 • Latvijas simtgadei veltītā albuma izveide.

Aktivitātes ir vērstas uz to, lai saliedēt LKLSSB savstarpējo dažādu Latvijas nodaļu un tajās esošo etnisko piederību biedrus, plašākai un dziļākai izpratnei par Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām un mūsdienīgiem notikumiem Latvijas valstī.

Pieprasītais finansējums: 1930 EUR
Piešķirtais finansējums 1000 EUR
Organizācija Biedrība " Radošo domu un darba centrs "Svētelis""
Projekta nosaukums " Valoda. Kultūra. Integrācija."
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt pilsoniskās līdzdalības formu stiprināšanu, diskriminācijas mazināšanu, interešu aizstāvības prasmju attīstību, sabiedrības saliedētību, kā arī latviešu valodas prasmju nostiprināšanu mazākumtautību pārstāvju vidū.

Plānotās aktivitātes: 

 • Neformālā latviešu valodas klubiņa mazākumtautību pārstāvjiem organizēšana.
 • Izglītojoša sadraudzības pasākuma "Kultūru daudzveidība mums apkārt", sadarbībā ar Jelgavas novada Aktivitāšu centru „Zemgale”, organizēšana. Pasākums tiks organizēts 2 daļās, pirmais tiks veltīts radošai darbnīcai par mazākumtautību pārstāvju kultūru un likteņstāstu to, no kurienes cilvēks ieradies un ko iebraucējam nozīmē Latvija. Pasākuma otrā daļa tiks organizēta, kā izglītojošs, informatīvs pasākums, kurš tiks veidots ar mērķi paaugstināt mazākumtautību pārstāvju interešu aizstāvības prasmes, mazināt nevienlīdzību un diskrimināciju t.sk. citu etnisko grupu pārstāvjiem, dodot iespēju uzzināt par savām iespējām un tiesībām.
Pieprasītais finansējums: 1999,99 EUR
Piešķirtais finansējums 1900 EUR
Organizācija Biedrība "Jēkabpils Pensionāru apvienība "Sasaiste""
Projekta nosaukums "Vienoti daudzveidībā"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt savstarpējās izpratnes veidošanos, saliedētību un starpkultūru dialogu, aktivizēt iedzīvotāju dalību Saeimas vēlēšanās, tādejādi stiprinot piederības izjūtu Latvijai.

Plānotās aktivitātes: 

 • Talka.
 • Radošās darbnīcas "Lietu otrais mūžs"’.
 • Peoniju svētku apmeklējums.
 • Annas dienas pasākums.
 • Tikšanās ar Zemgales apgabala Saeimas deputātu kandidātiem.
 • Rudens veltes dažādu tautu virtuvē – mājsaimnieču(ku) saiets.
Pieprasītais finansējums: 1911 EUR
Piešķirtais finansējums 1800 EUR
Organizācija Biedrība "Meistars Gothards"
Projekta nosaukums "Sarunas pie upes"
Apraksts

Projekta mērķis:

kā dāvanu Latvijas simtgadē Bauskas vecpilsētā izveidot pilsētvides objektu - lielformāta mozaīku, radošajās aktivitātēs iesaistot profesionāļus un amatierus, dažādu tautību un paaudžu pārstāvjus, tādejādi veicinot šeit dzīvojošo latviešu un cittautiešu starpkultūru dialogu, stiprinot piederības sajūtu savai valstij un dzimtai vietai, jo tikai kopā varam sasniegt vairāk.

Plānotās aktivitātes: 

 • Bauskā un novada bibliotēkās mozaīkai nepieciešamo krāsainas keramikas materiālu savākšana un lausku iegūšana.
 • 2 dienu plenērs Bauskā profesionāliem māksliniekiem (ar pieredzi veidot mozaīku).
 • 10 meistardarbnīcas dalībniekiem - lietuviešu biedrībai ''Astra'', Bauskas apkārtnes māksliniekiem un radošajiem kolektīviem, Bauskas novada sociālā dienesta jauniešu ar īpašām vajadzībām grupai un citiem interesentiem.
 • Keramikas – mozaīkas un sakoptā skatu laukuma atklāšana.

Pieprasītais finansējums: 2000 EUR

Piezīme. Samazinājums, jo projektam Zemgales Kultūras programmā ir piešķirts 1600 EUR.
Piešķirtais finansējums 400 EUR
Organizācija Biedrība "Latvijas neredzīgo biedrība, Jelgavas teritoriālā organizācija"
Projekta nosaukums "Mazākumtautību personu ar daļēji liegtu redzi integrācija caur mākslas procesiem"
Apraksts

Projekta mērķis:

iesaistīt latviešu, krievu, ukraiņu un citu tautību personas ar redzes traucējumiem savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Mākslinieciski radošās darbnīcas: Zīmēšana, gleznošana; Veidošana; Pīšana, rotu veidošana. Turpināt attīstīt personām ar daļēji liegtu redzi radošo potenciālu un pašizaugsmi piedaloties radošajās darbnīcās. Tas sekmēs veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sadarbību starp dažādu tautu kultūrām līdzīgām biedrībām, kā arī ar mākslas jomas profesionāļiem.
 • Pieredzes apmaiņas brauciens.
 • Noslēguma pasākums: izstāde un koncerts. Ceļojošā izstāde būs apskatāma dažādās sabiedriskajās vietās, kā arī Starptautiskajā Baltā spieķa dienā 2018. gada oktobrī.
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1000 EUR
Organizācija Biedrība "Kultūras un mākslas centrs ''Nātre''"
Projekta nosaukums "4 kultūras stāsti: Vai būt un kļūt par latvieti?"
Apraksts

Projekta mērķis:

radīt iespēju Jelgavas jauniešiem vecumā no 15 līdz 30 gadiem tuvāk iepazīt Latvijā zināmas personības, dažādu profesiju un kultūras pārstāvjus neformālā gaisotnē, radot labvēlīgu platformu starpkultūru dialoga veicināšanai un lokālpatriotisma stiprināšanai Latvijā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Tikšanās ar raidījuma ''Paralēlās pasaules'' veidotājiem; žurnālists un komponists Jānis Strpcāns.
 • Tikšanās ar pasaules apceļotāju un autoekspedīcijas LAO CAI- RĪGA” vadītāju Hariju Silu un ķīniešu valodas tulku.
 • Tikšanās ar sportistiem, kuru ikdienā un komandas darbā, svarīga sadarbība ar citu kultūru pārstāvjiem (Miķelis Rēdlihs, Artūrs Irbe, u.c.)
 • Tikšanās ar Latvijas armijas karavīriem.

Pasākumu sērijas noslēgumā – 2018. gada rudenī - plānota izstāde, kurā būs apskatāmi visu līdzšinējo pasākumu plakātiem, jauniešu atziņas, ieguvumi, arī nelieli video stāsti ar atziņām no pasākuma un jauniešu viedokļiem par dažādu kultūru līdzāspastāvēšanu Latvijā – tās simtgadē.

Pieprasītais finansējums: 2020 EUR
Piešķirtais finansējums 1900

Atbalstītie mazākumtautību NVO projekti

Organizācija Biedrība "Rodņik"
Projekta nosaukums "Slāvu etnisko kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana mazākumtautību integrēšanai sabiedrībā"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt slāvu tautu kultūras attīstību un etniskās identitātes stiprināšanu, ka arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību, pašiniciatīvu Jelgavas novadu pagastu sabiedriskajā dzīvē, akcentējot pašdarbības kolektīvu nozīmi dažādu tautu vienotības un integrācijas veicināšanā, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi.

Plānotās aktivitātes: 

 • 5 praktiskās nodarbības, kuru rezultātā tiks izgatavotas slāvu tautas tērpu galvassegas un krekla rotājumi.
 • 2 koncerta pasākumi, kuros apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Slāvu sadzīves tradīciju ansambļa "Raduga" darbību, kolektīva tradīcijām, tiks piedāvāts iepazīties ar slāvu vakarēšanas tradīcijām, iemācīties dejot apļa dejas, iepazīties ar tradicionālam rotaļām.
Pieprasītais finansējums: 2000EUR
Piešķirtais finansējums 1200 EUR
Organizācija Biedrība " Zora-7"
Projekta nosaukums "AME ROMA"
Apraksts

Projekta mērķis:

romu kultūras mantojuma saglabāšana un tā atpazīstamības veicināšana plašākā dažādu tautību pārstāvju sabiedrībā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Apkopot Dobeles novada romu kultūrvēsturisko pieredzi. Romu dzīvesstāsti atspoguļos šīs mazākumtautības likteņgaitas plašākajā Latvijas vēstures kontekstā, vienlaikus apliecinot romu tautas pieredzes unikalitāti un arī valstisko piederību vienotai kopienai.
  • Izrādes iestudēšana, kurā piedalīsies dažādu tautību jaunieši.
  • Priekšnesums.
Pieprasītais finansējums: 1510EUR
Piešķirtais finansējums 1500 EUR
Organizācija Biedrība "Jēkabpils Baltkrievu biedrība ''Spatkanne''"
Projekta nosaukums "Veidojam, dziedam – Latvijas simtgadei"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt kultūras dialogu starp Jēkabpils pilsētā un apkārtnē pārstāvētām mazākumtautību un latviešu, kā pamatnācijas dažāda vecuma pārstāvjiem, stiprināt starpnacionālas un starppaaudžu attiecības. Izzināt un saglabāt savu un citu tautību tradīcijas, runājot par valodu, garīgam un kultūras vērtībām, saglabājot savu nacionālo identitāti.

Plānotās aktivitātes: 

 • 3 baltkrievu un latviešu tautu pasākumi/aktivitātes: Tautas tērpa izstāde -koncerts, Tautas tērpā svētki, Brīvdabas koncerts "Kartupeļu vakarēšanas".
 • Radošo mācību cikls "Gribam veidot", kuru ietvaros tiks organizētas 3 radošās darbnīcas tautas rakstu un citu tradīciju iepazīšanai, Iesaistot skolniekus un sabiedrību. Rezultātā tiks izveidotas 18 baltkrievu tautas tērpā daļas, - svārki, vestes vai bikses.
 • Izveidot Piemiņas kalendāru "Jēkabpils tautas Latvijas simtgadē".
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1500 EUR
Organizācija Biedrība "RODACY"
Projekta nosaukums "Latvija ikvienam"
Apraksts

Projekta mērķis:

iesaistīt vietējos Jēkabpils iedzīvotājus – dažādu tautību pārstāvjus, aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību, kā arī veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību.

Plānotās aktivitātes: 

 • Koncerts par godu simtgades jubilejai un poļu virtuves prezentēšana – degustēšanas galds koncerta dienas beigās.
 • Seminārs – poļu kultūras iepazīšana. Zemgales reģiona tradīciju popularizēšana un saglabāšana, dažādu tautu saliedēšana.
 • Koku stādīšana par godu Latvijas 100-gadei.
 • Poļu filmu demonstrēšana.
 • Mājas lapas www.rodacy.lv uzlabošana kvalitatīvai materiālu ievietošanai un publicitātes veicināšanai.
Pieprasītais finansējums: 1995 EUR
Piešķirtais finansējums 1000 EUR
Organizācija Biedrība "Ukrainas atbalsta biedrība"
Projekta nosaukums "Ukraina-Latvija: Par Jūsu un Mūsu brīvību"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt Bauskas un Tukuma novada iedzīvotāju izpratni par pilsētā mītošo ukraiņu tautas vērtībām, organizējot publisku un pieejamu pasākumu ciklu, kas veicina ukraiņu  kopienas integrāciju un iesaisti pilsētas  sabiedriskā dzīvē. Veicināt sabiedrības izpratni un līdzdalību Ukrainas procesu izzināšanā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Literāri – muzikāls pasākums un izstāde Bauskā "Par Jūsu un Mūsu brīvību".
 • Izstāde un lekcija Lestenē "Par Jūsu un Mūsu brīvību".
Pieprasītais finansējums: 1721,27 EUR
Piešķirtais finansējums 1200 EUR
Organizācija Biedrība "Jelgavas krievu biedrība ''Istok""
Projekta nosaukums "Kultūras kaleidoskops"
Apraksts

Projekta mērķis:

veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, iesaistot dažādu paaudžu pārstāvjus.

Plānotās aktivitātes: 

 • Meistarklase galvassegas "Kokošņiks" darināšana.
 • Lugas "Mēs esam dažādi, bet vienādi" iestudējums.
 • 3 tematiskās tikšanās/vakari.
Pieprasītais finansējums: 2000 EUR
Piešķirtais finansējums 1600 EUR

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.