AIF stratēģisko projektu aktualitātes

AIF stratēģisko projektu aktualitātes

30. aprīlis, 2021

Pasākumi: 

Biedrība ''Mediācijas telpa'' 5. maijā, plkst. 15.00, rīko diskusiju jauniešiem par iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs ''Demokrātijas nedēļa - Daugavpils 2021''. Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/769971243655340

6.maijā, plkst. 15.00 šāds pasākums notiek Liepājas puses jauniešiem - ''Demokrātijas nedēļa - Liepāja 2021''. Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/523085695767002


Biedrība ''Ritineitis'' rīko jau otro Ideju pieturu ''Kā dzīvot un redzēt savādāk'', kurā piedalīties aicinātas Ziemeļlatgales nevalstiskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji. Pasākums notiks tiešsaistē, 7. maijā, plkst. 11.00. Vairāk informācijas: https://www.ritineitis.lv/category/aif/

Problēmjautājumu un ierosinājumu telefona līnija Liepājas iedzīvotājiem:

Liepājas biedrība ''Radi vidi pats'' aicina vietējos iedzīvotājus dalīties ar aktuālajām problēmsituācijām un ierosinājumiem, zvanot pa telefonu 25903405 otrdienās un sestdienās, no plkst. 9.00 – 12.00. Jautājumus un izaicinājumus, kas atkārtojas, biedrība aktualizēs sarunu vakaros vai diskusijās ar ekspertiem, kopīgi meklējot risinājumus. Īpaši aicinājums par šo iespēju pastāstīt tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā internetu nelieto! Vairāk informācijas: https://radividipats.lv/lv/aif-radi-liep%C4%81ju-pats.html

Brīvbodes:

Viduslatgales pārnovadu fonds Preiļos, Smelteros, Galēnos, Aizkalnē un Līvānos no 5. līdz 31. maijam rīko brīvbodes - lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punktus. Šīs brīvbodes darbosies ar nodomu iedzīvotājiem arī apmainīties ar informāciju, pārrunāt problēmas, saņemt impulsu līdzdarboties pagasta vai pilsētas dzīvē un apsvērt pārstāvniecības iespējas. Vairāk informācijas: https://www.vlpf.lv/aktivo-iedzivotaju-fonds/lauku-labumu-brivbodes-maija

Izstāde:

Biedrība ''Baltā māja'' kampaņas ''Tavai Baltajai mājai – 25'' ietvaros sagatavojusi ceļojošo izstādi, kas iepazīstinās ar biedrības ieguldījumu demokrātijas attīstībā, paveikto kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanā, sabiedrības integrācijas un savstarpēja atbalsta veicināšanā. Izstāde līdz 31. maijam apskatāma Līvānu novada centrālās bibliotēkas filiālbiblitēkā ''Rīts'' Jersikas pagastā. Tālāk izstāde turpinās ceļot pa visām Līvānu novada bibliotēkām.Vairāk informācijas: https://www.baltamaja.lv/baltajai-majai-25/

''Aktīvo iedzīvotāju fonds''  ir Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kuru administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.