Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem

Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem

7. februāris, 2019

Izglītības attīstības centrs aicina pieteikt dalībniekus apmācību programmai starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tiek īstenota Izglītības ­attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros.

Programmā aicināti piedalīties
sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji.

Saskaņā ar PMLP datiem pašlaik Latvijā dzīvo aptuveni 75 tūkstoši trešo valstu pilsoņu*. Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, pedagogiem, uzņēmējiem un citu jomu pārstāvjiem savā profesionālajā darbā aizvien vairāk nākas saskarties ar cilvēkiem, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā.

Tomēr prakse liecina, ka speciālistu zināšanas un saskarsmes iemaņas darbā ar citu kultūru pārstāvjiem ir nepietiekamas. Tas apgrūtina komunikāciju un kavē kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Lai uzlabotu situāciju, ES fondu programmas ietvaros Izglītības attīstības centrs īsteno projektu „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”.

Projekta mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

Programmas tēmu atsegums:

 • Globālo procesu izpausmes Latvijā, migrācija
 • Trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās tendences: Latvijas tiesību normas un prakse
 • Kā mediju veidotā realitāte ietekmē sabiedrības uzskatus un vērtības
 • Identitāte un mijiedarbība. Kāpēc esam tādi, kādi esam. Kā kultūra mūs veido
 • Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo
 • Sociālo prasmju pilnveide dažādības izpratnē
 • Komunikācijas loma un ietekme starpkultūru saskarsmē
 • Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība
 • Resursi tālākai padziļinātai tēmas apguvei

Apmācībā tiks kombinētas teorētiskas un praktiskas nodarbības, būs iespēja iepazīties ar dažādu jomu speciālistu ar pieredzi pakalpojumu sniegšanā trešo valstu pilsoņiem, kā arī veidot dalībnieku profesionālajam profilam atbilstošas savstarpējā atbalsta grupas.

Kursu programmas apguves ilgums – 30 stundas.

Nodarbību laiki

 1. nodarbība - 20. februārī (trešdien) pl. 10.00-17.00
 2. nodarbība - 27. februārī (trešdien)pl. 10.00-17.00
 3. nodarbība - 6. martā (trešdien)pl. 10.00-17.00
 4. nodarbība - 12. martā (otrdien)pl. 10.00-17.00
 5. nodarbība - 21. martā (ceturtdien)pl. 10.00-17.00

Nodarbību norise

10.00-12.00 -  Nodarbība

12.00 -  Kafijas pauze

12.30-14.30 -  Nodarbība

14.30 - Kafijas pauze

15.00-17.00 - Nodarbība

Vieta – Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs Jelgavā, Svētes ielā 33.

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv

Vairāk informācijas par projektu IAC mājas lapā http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/.

* Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav ­Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

 

Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”
(Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.