Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā

Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā

18. marts, 2020

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludināja atklātu projektu konkursu ''Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā''. Atklātais projektu konkurss ir sadalīts divās apakšsadaļās:


2.2.2. apakšsadaļa ''Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību''

Konkursa mērķis – sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazināt pret jauniešiem vērsto vardarbību un veicināt jauniešu garīgo labklājību, sniedzot atbalstu 10 biedrībām vai nodibinājumiem, kuru aktivitātes vērstas uz darbu ar jaunatni.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 2400.00.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt biedrība vai nodibinājums:

 • kura projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni ;
 • kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas ''Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā'' ietvaros;
 • kura nav iesniegusi projektu konkursa 2.2.1. apakšsadaļā ''Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai''.

Projektā atbalstāmas aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazinot vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī stiprinot jauniešu garīgo veselību un labklājību:

 • aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un aktīvu to līdzdalību - mācības, pieredzes apmaiņas braucieni, ekspertu piesaiste, jaunu pakalpojumu un programmu izstrāde un pilotēšana, jauniešu iniciatīvas;
 • aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
 • aktivitātes, kas rada jauniešiem emocionāli pieejamu, atbalstošu, iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un citām jauniešu aktivitātēm, tai skaitā digitālā jaunatnes darba aktivitātes;
 • aktivitātes, kas nodrošina jauniešu dalību pasākumos, kas saistīti ar jauniešu interesēm, tiesībām un labklājību;
 • aktivitātes, kas veicina jauniešu dalību ar konkursa mērķi saistītos informatīvajos pasākumos, darba grupās, forumos un citos pasākumos;
 • neformālās mācīšanās aktivitātes, kas iedrošina no vardarbības cietušo jauniešu komunikāciju un sadarbību ar darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem;
 • aktivitātes, kas veicina sabiedrības informētību par vardarbību jauniešu vidū un pret jauniešiem vērsto vardarbību, kā arī jauniešu garīgo veselību un labklājību.

Projekta īstenošanas periods
Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.
Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 7. aprīlis.

Vairāk par projektu konkursu šeit.

2.2.1. apakšsadaļa ''Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai'' 

Konkursa mērķis – aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 3800.00.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija. Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā. Vairāk informācijas, lūdzam, skatīt šeit

Projektā atbalstāmās aktivitātes:

 1. aktivitātes, kas veicina jauniešu iesaisti jaunatnes organizācijās un dalību Eiropas Savienības jaunatnes programmās;
 2. aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes organizācijas kapacitātes stiprināšanu;
 3. aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu, ja konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm.

Projekta īstenošanas periods
Projekta īstenošanas uzsākšanas datums: no 2020. gada 1. jūnija.

Projekta īstenošanas noslēguma datums: 2021. gada 31. maijs.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 7. aprīlis.

Vairāk par projektu konkursu šeit.

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv

Avots: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/atbalsts-jauniesu-ieklausanai-sabiedriba

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.